NOS NieuwsAangepast

Politiek verdeeld over bezuinigingsvoorstellen

De SP heeft scherpe kritiek op veel voorstellen van de werkgroepen. Volgens fractievoorzitter Emile Roemer zullen mensen met een laag inkomen, werklozen en chronisch zieken zich het "leplazarus schrikken. Aan de andere kant zullen maar weinig bankiers of multinationals geschrokken zijn", zei hij.

Roemer zei verder dat is gebeurd waar de SP al bang voor was. "De Kamer is maanden buitenspel gezet, en nu komt er een waslijst aan voorstellen waar je nauwelijks doorheen kunt komen", sprak hij.

"Er moet bezuinigd worden, daar ontkomen we niet aan", zei Roemer. De SP wil minder bureaucratie in de zorg, minder ambtenaren en de hypotheekrenteaftrek beperken.

Weinig nieuws

D66-leider Pechtold heeft weinig nieuws gevonden in de rapporten. Hij vindt het voordeel van de publicaties dat de partijen zo vlak voor de verkiezingen niet weg kunnen lopen voor de keuzes. "Het is nu tijd om te laten zien hoe we de staatsschuld moeten ombuigen", zei hij.

"De cijfers passen bij ons programma", zei Pechtold. D66 wil het jaarlijkse tekort van 29 miljard in 2 kabinetsperioden wegwerken. De partij wil echter niet bezuinigen op onderwijs, maar daar juist in investeren. "Zo kun je ook geld winnen", zei hij.

Pechtold zei verder dat hij het goed vindt dat mensen meer inzicht krijgen in de zorgkosten. "Daarbij zul je iets meer zelf voor moeten betalen", zei hij. "Partijen die zeggen dat de woningmarkt wel zo kan blijven, hebben nu zwart op wit dat dat niet kan," zei Pechtold.

Geen kaasschaaf

Het CDA vindt dat de plannen van de werkgroepen duidelijk maken dat fundamentele keuzes nodig zijn. "Iedere politieke partij moet kleur bekennen, de kaasschaaf kan in de keukenla blijven", zei vicefractievoorzitter Spies.

Volgens haar kan de aftrek van de hypotheekrente ongemoeid blijven als er wordt gesneden in de overheidsbureaucratie. "En meer efficiency in de zorg betekent dat het eigen risico niet fors omhoog hoeft", zegt Spies.

De PvdA erkent dat het niet mogelijk is te bezuinigen zonder pijn. "Maar we moeten de lasten eerlijk verdelen en het meeste vragen aan degenen die het meeste hebben", zei fractievoorzitter Hamer. Ze ziet niets in hoge eigen bijdragen in de zorg. "Dan wordt de zorg ontoegankelijk voor mensen met lage inkomens", zei Hamer. Ze is wel gecharmeerd van ideeën om de hypotheekrenteaftrek voor dure huizen te beperken.

Puinhoop

De VVD spreekt van een "Aha-Erlebnis". Volgens Kamerlid Weekers presenteren de werkgroepen voorstellen die de VVD al eerder heeft gedaan. Hij vindt dat het kabinet er een puinhoop van heeft gemaakt en dat de rekening niet naar volgende generaties mag worden doorgeschoven.

Volgens de PVV presenteren de werkgroepen een aantal asociale voorstellen. Partijleider Wilders ziet niets in ingrijpen in de hypotheekrenteaftrek, het eigen risico in de zorg en de AOW. Hij wil onder meer bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, massa-immigratie en de publieke omroep.

GroenLinks-leider Halsema zegt dat veel van de voorstellen leiden tot onaanvaardbare maatschappelijke tegenstellingen. "Van het drastisch verhogen van het eigen risico en de eigen bijdrage voor de huisarts, worden de meest kwetsbare mensen de dupe", zegt Halsema. Maar bijvoorbeeld de plannen voor het beperken van de hypotheekrenteaftrek vindt ze wel goed.

Balkenende

Premier Balkenende geeft geen reactie op de voorstellen, maar laat dat over aan de politieke partijen, die de plannen kunnen gebruiken bij de voorbereiding van de verkiezingen. Hij zei alleen te hopen dat er snel een nieuw kabinet komt, dat keuzes kan maken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl