Advies: ingrijpende bezuinigingen onvermijdelijk

Aangepast

De verhoging van de AOW-leeftijd moet worden versneld. Dat is een van de voorstellen van de Studiegroep Begrotingsruimte, een belangrijke adviesgroep. Volgens de adviesgroep moet het nieuwe kabinet minimaal 15 miljard euro en liefst 18 miljard euro bezuinigen. Op termijn moeten de maatregelen 29 miljard opleveren.

Voorstellen

De Studiegroep moet niet verward worden met de voorstellen van de twintig werkgroepen van topambtaren, die ook vandaag gepresenteerd worden. De Studiegroep Begrotingsruimte werd in 1971 opgericht en brengt iedere vier jaar advies uit aan het kabinet.

Opgezadeld

De ambtenaren bepleiten onder meer een snelle verhoging van de AOW-leeftijd. Ingrijpende maatregelen en fundamentele hervormingen zijn onvermijdelijk, anders worden latere generaties opgezadeld met hoge schulden, zeggen de ambtenaren.

De studiegroep brengt elke vier jaar advies uit. Het advies staat los van de ambtelijke adviezen die later vandaag over miljardenbezuinigingen komen.

STER Reclame