Het ministerie van Financiën heeft de bezuinigingsvoorstellen van de ambtelijke werkgroepen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het zijn omvangrijke rapporten.

Hieroner de belangrijkste voorstellen. Het is maar de vraag wat van deze plannen wordt uitgevoerd. Het volgende kabinet moet een keuze maken.

Zorg

De verhoging van het eigen risico in de zorg tot 775 euro (3,8 miljard euro)Beperking van het basiszorgpakket, (2,3 miljard)Een eigen bijdrage van vijf euro voor een bezoek aan de huisarts (260 miljoen)

Zorg verstandelijk gehandicapten met IQ hoger dan 70 niet te meer vergoeden (200-400 miljoen) Nu ligt de grens op een IQ van 85.Per week eerste 90 minuten verzorging niet meer vergoeden (komt uit AWBZ)Verblijf verzorgings- of verpleeghuis alleen vergoeden bij intensieve zorgbehoefte

Woningmarkt

Aanpassing of afschaffing hypotheekrenteaftrek (2,5 tot 5 miljard)Maximale huur in de meest aantrekkelijke regio's optrekken

Onderwijs

Afschaffen/versoberen OV-studentenkaart  (65 tot 95 miljoen)havo en vwo-leerlingen een jaar korter op schoolCollegegeld verdubbelen  (500 miljoen) Basisbeurs omzetten in sociaal leenstelsel (350 miljoen)Een inkomensafhankelijke bijdrage van ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs voor lesmateriaalLesuren verminderen - minder vakken/ kortere lessen (bijna 1,5 miljard)Aantal profielen middelbare school beperken (845 miljoen)Kortere opleidingen (312 miljoen)

Werk en inkomen

Maximaal een jaar WW (1,2 miljard)Een verlaging van de WW-uitkering (1,1 miljard euro)Beperking kinderopvangtoeslag (750 miljoen euro)Verlaging minimumloon met 10 procent (1.3 miljard)

Openbaar bestuur

Provincies en waterschappen opheffen, alleen grote gemeenten (1,8 miljard euro)Minder rijksambtenaren (2 miljard)Minder politici (160 miljoen)

De ambtenaren vinden ook dat de kilometerheffing er moet komen. Er wordt alleen niet uitgerekend hoeveel geld dat oplevert. Verder kunnen de boetes omhoog en wordt gedacht aan herinvoering van de opkomstplicht.

Wat vindt u van de bezuinigingsvoorstellen? Reageer op ons weblog.

STER reclame