Het CDA wil de komende vier jaar 18 miljard euro bezuinigen, vooral door de overheid efficiënter te laten werken. Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma 'Slagvaardig en Samen', dat vandaag werd gepresenteerd.  De partij wil in 2015 de overheidsfinanciën weer op orde hebben.

In het programma staat verder dat de overheid zich op zijn kerntaken moet bezinnen. "De overheid geeft te veel uit en moet hervormen om beter te kunnen inspelen op de eisen van de toekomst", zei premier Balkenende. Het CDA pleit voor een vermindering van departementen en voor minder bureaucratie en subsidies. De deelgemeenten in Rotterdam en Amsterdam moeten verdwijnen.

Lees hier het concept-verkiezingsprogramma.

Het CDA wil de Crisis- en Herstelwet, die bedoeld is om de economische crisis te bestrijden, permanent maken. "Het mes moet in de aanbestedingsregels, er moet ruimte zijn voor dynamiek en initiatief", zei premier Balkenende. De partij wil loonmatigen in de collectieve sector en de marktsector.

Hypotheekrenteaftrek Het recht op WW moet volgens het CDA worden verkort  tot 1 jaar en de AOW-leeftijd in stappen verhoogd tot 67 jaar. De christendemocraten willen de hypotheekrenteaftrek ongemoeid laten. "We hebben behoefte  aan vertrouwen en zekerheid voor de mensen. De hypotheekrenteaftrek draagt bij aan bezitsvorming en aan stabiliteit", sprak de premier.

De partij staat daarmee op een lijn met de VVD en de PVV. Andere politieke partijen, bijvoorbeeld de PvdA, GroenLinks, de SP en D66, zijn wel voor een beperking. Deze partijen hebben wel verschillende voorstellen om de aftrek te beperken.

De discussie over de renteaftrek is de afgelopen weken opgelaaid. De overheid moet fors bezuinigen om de financiën weer op orde te krijgen. Uit een enquete in de Volkskrant blijkt dat 63% van de kiezers akkoord is met een beperking.

Scheefwonen Om het zogenaamde scheefwonen tegen te gaan wil het CDA stimuleren dat huurders met een bovenmodaal inkomen de woning kopen of de marktprijs voor de huur betalen.

Investeren wil het CDA vooral in het onderwijs, en dan met name het MBO. ROC's moeten worden omgevormd tot vakcolleges.

40 jaar De maximale celstraf moet van 30 naar 40 jaar en criminele vreemdelingen moeten eerder het land worden uitgezet. Ernstige zedendelicten zouden niet meer moeten verjaren en het CDA wil een strafdienstplicht voor criminele jongeren invoeren.

Inburgeren Het CDA wil een verblijfsvergunning weigeren aan mensen die niet of onvoldoende inburgeren. Aan nieuwkomers worden strengere taaleisen gesteld.

STER reclame