NOS NieuwsAangepast

VHP: Vooruitstrevende Hervormings Partij

Historie:

De Verenigde Hindoestaanse Partij (VHP) werd in januari 1949 gevormd door het samensmelten van de Moeslim Partij (1946), de Hindostaans-Javaanse Politieke Partij (1947) - onder leiding van Jagernath Lachmon - en de Surinaamse Hindoe Partij (1947). Lachmon was tot aan zijn dood in 2001 de voorzitter van de VHP. In 1973 werd de naam gewijzigd in Vooruitstrevende Hervormings Partij.

Na de verkiezingen van 1973 gaf de toenmalige premier Henck Arron aan dat Suriname uiterlijk in 1975 onafhankelijk zou worden van Nederland. Hier was de VHP faliekant tegen. Binnen de coalitie heerste eveneens ontevredenheid hierover en drie NPS-parlementariërs vonden ook dat de onafhankelijkheid te vroeg kwam.

Op een gegeven moment ontstond er een patstelling in het parlement. De regering kon slechts op 19 zetels rekenen. De tegenstanders van de onafhankelijkheid hadden ook 19 zetels. Toen de VHP'er George Hindori besloot mee te werken aan de onafhankelijkheid koos de partij eieren voor haar geld en werkte mee aan de totstandkoming van de onafhankelijkheid.

Na de militaire staatsgreep in 1980 nam de toenmalige militaire leider Desi Bouterse contact op met Lachmon. Die wilde slechts politieke zaken doen als de NPS ook betrokken werd. Zo is het Lachmon gelukt om de NPS en de KTPI te betrekken bij het herdemocratiseringsproces. In 1985 sloot Bouterse een overeenkomst met de 'oude partijen' en afgesproken werd om binnen 27 maanden verkiezingen te houden. VHP-topper Pertaapnarain Radhakishun werd in1986 premier van Suriname.

In 1987 vormden de VHP, NPS en KTPI het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling en verwierven ze gezamenlijk 40 van de 51 zetels.

Situatie sinds 2005:

De VHP behaalde acht zetels bij de verkiezingen van 2005. Doordat Ramdien Sardjoe het ambt van vice-president aanvaardde, verloor de VHP een zetel aan de NPS. Naast het vice-presidentschap mocht de VHP invulling geven aan de ministeries van: Justitie en Politie, Openbare Werken, Binnenlandse Zaken en Landbouw, Veeteelt en Visserij.

De VHP gaat de verkiezingen op 25 mei in als partner van het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling, die verder bestaat uit de Nationale Partij Suriname, de Surinaamse Partij van de Arbeid en DA'91, die op 16 maart is toegetreden tot de combinatie. Pertjajah Luhur is eruit gestapt. De VHP mag 16 parlementsplekken op de kandidatenlijst van het Nieuw Front invullen.

Binnen de VHP is er een flinke interne oppositie van de 'Vernieuwings Beweging', die geleid wordt door Bholanath Narain en Asiskoemar Gajadien. Deze oppositie zorgde ervoor dat de partij een huishoudelijk reglement goedkeurde. De beweging wil ook dat vóór de verkiezingen de presidentskandidaat bekend wordt gemaakt. Deze keer maakt ook de VHP zich sterk voor deze post.

De Vernieuwingsbeweging van de VHP heeft ook een kandidatenlijst ingediend voor de komende verkiezingen. Op 4 april zal de partijraad beslissen of de kandidatenlijst van het bestuur of die van de Vernieuwingsbeweging wordt aangenomen.

Doelstellingen partij:

De VHP zegt zich in te zetten voor handhaving van de staat Suriname als een soevereine parlementair democratische rechtsstaat. Verder wil de partij de nationale eenheid en solidariteit van het Surinaamse volk bevorderen. Ook streeft de VHP naar een sociale, rechtvaardige maatschappij als een meervoudige eenheid van politieke, economische, sociale en culturele zelfstandigheid.

Wie is wie?

Voorzitter: Ramdien Sardjoe Ondervoorzitter: Jules Ajodhia (ex-vice president) Ondervoorzitter: Radjkoemar Randjietsingh Secretaris: Mahinder Rathipal Penningmeester: Radjen Pahladsingh

Ramdien Sardjoe

Ramdien Sardjoe werd geboren op 10 oktober 1935. Zijn politieke carrière begon hij bij de VHP. Sinds het overlijden van Jagernath Lachmon in 2001 is Sardjoe de voorzitter van de VHP. In 1964 werd hij lid van de Staten van Suriname en is sindsdien telkens als parlementariër gekozen.Van 2001 tot midden 2005 werd Sardjoe gekozen tot voorzitter van De Nationale Assemblee. Op 12 augustus 2005 aanvaardde hij het ambt van vice-president van de Republiek Suriname.

Bron: Wereldomroep

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl