Als patiënten zich binnen twee weken na hun eerste ziektedag in het lab melden kan met behulp van een zogeheten PCR-test worden vastgesteld of mensen Q-koorts positief zijn.

Als de PCR-test positief uitpakt is zeker dat het om een recente besmetting gaat. Pakt de test negatief uit dan moet er met andere tests doorgezocht worden.

Dan wordt er op antistoffen getest. In eerste instantie op IGM. Een hoge IGM-waarde wijst op een recente besmetting, een lagere op een die langer geleden is. Daarna komen tests op IGG aan de beurt. Het gaat om tijdrovende processen.

Winter Omdat niemand verwacht had dat er in de winter - en vooral deze strenge winter - veel nieuwe besmettingen zouden optreden, heeft het lab in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een tijd lang de PCR-test overgeslagen.

Dat heeft minder goede gegevens opgeleverd over de eerste ziektedag, maar het leverde wel tijdswinst op. Intussen wordt de PCR weer gebruikt als een patiënt binnen twee weken voor de testdag zijn eerste ziektedag heeft gehad.

STER reclame