De SP vindt dat de economie niet kapot moet worden bezuinigd. SP-fractievoorzitter Roemer zei bij de presentatie van het verkiezingsprogramma dat zekerheid het belangrijkste is in crisistijd. Dat geldt vooral voor de mensen met de lagere inkomens, zei Roemer.

In het SP-programma staat dat de partij met bezuinigingen en lastenverzwaringen van per saldo 10 miljard euro het begrotingstekort aan het eind van de volgende regeerperiode tot onder de 2 procent wil brengen.

De SP wil onder meer schrappen bij Defensie en in de bureaucratie in de zorg, de sociale zekerheid en het onderwijs.

De partij wil het minimumloon en de bijstand met 5 procent verhogen.

Het geld daarvoor wordt binnengehaald door de hypotheekrenteaftrek geleidelijk te beperken tot woningen tot 350.000 euro en door hogere belastingen voor hogere inkomens.

De AOW-leeftijd blijft wat de SP betreft op 65 jaar. 

STER reclame