In de Provinciale Staten van Noord-Brabant lijkt een meerderheid voor een begrenzing van de grootte van veebedrijven te zijn. De coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA kunnen zich vinden in een voorstel om de megastallen niet groter te maken dan anderhalve hectare, ongeveer twee voetbalvelden.

Wel moet er in sommige gevallen een uitzondering gemaakt kunnen worden voor bedrijven die willen doorgroeien tot 2,4 hectare.

GroenLinks wil een landelijk verbod op megastallen en zal in april met een voorstel komen als de Tweede Kamer zich buigt over de Nota Ruimte. 

De partijen praten vandaag over een burgerinitiatief tegen de intensieve veehouderij. Het initiatief is door 33.000 mensen ondertekend.

Schijnbeweging Milieudefensie noemt de plannen "een schijnbeweging", omdat er geen hard verbod komt op de megastallen. Volgens de milieuorganisatie wordt er geen rekening gehouden met de wensen van de duizenden mensen die de petitie hebben ondertekend.

De megastallen zijn omstreden: er zijn vooral zorgen over de overdracht van ziektes, zoals Q-koorts. Tegenstanders noemen ook de stank en het gebrekkige dierenwelzijn. In Noord-Brabant worden 25,9 miljoen kippen en 5,4 miljoen varkens gehouden.

 

STER reclame