Het CDA neemt afstand van de plannen voor de kilomerheffing, zoals die door partijgenoot en minister van Verkeer en Waterstaat Eurlings zijn voorgesteld. "Deze kilometerheffing is niet de juiste weg",  aldus het CDA-Kamerlid Koopmans.

Koopmans zei dat er wel een vorm van beprijzing moet komen, maar op een andere manier dan het kabinet nu voorstelt.

Samenleving Volgens het CDA-Kamerlid bestaan er in de samenleving veel zorgen over de verhoging van de motorrijtuigenbelasting, gecombineerd met verlaging van de aanschafbelasting. "In de samenleving wordt het niet begrepen."

Minister Eurlings waarschuwde dat een nieuw systeem van beprijzing in elk geval eerlijk moet zijn en dat het de schatkist niks mag opleveren.

Controversieel Het plan van Eurlings wordt niet meer door de Tweede Kamer behandeld, want dat is na de val van het kabinet controversieel verklaard. Er is dus wel een kamermeerderheid tegen het plan, maar dat leidt er niet toe dat de kilmometerheffing nu van de baan is.

Het CDA komt met nieuwe plannen voor deze kwestie in het verkiezingsprogramma.

STER reclame