De grond onder het hunebed van Borger wordt vandaag afgespeurd naar archeologisch materiaal. Het is voor het eerst dat de bodem onder een hunebed wordt gescand met een zogenoemde groundtracer.

Bij die methode scant een robot de bodem onder het hunebed door elektromagnetische golven op te vangen. Met die gegevens maakt het apparaat een driedimensionale tekening. De onderzoekers kunnen daarop aflezen of ze op die plek een archeologische vondst kunnen verwachten.

"We kunnen van alles tegenkomen", zegt Hein Klompmaker, directeur van het Hunebedcentrum in Borger. "Aardewerkscherven, vuursteenmateriaal, eigenlijk alles uit de laatste 5000 jaar." Volgens Klompmaker is het ook mogelijk dat in de bodem middeleeuws en zelfs negentiende eeuws materiaal wordt gevonden.

Botten verwacht hij in ieder geval niet: de bouwers van het grafmonument cremeerden hun doden.

Protest Bij de scan wordt de grond alleen in kaart gebracht en vindt geen bodemverstoring plaats. Een jaar geleden uitte het Hunebedcentrum de wens om in de bodem te gaan graven, maar daarop kwam veel protest. Tegenstanders waren bang voor beschadiging van eventuele voorwerpen in de grond.

STER reclame