De Europese Unie is het nog lang niet eens over de aanpak van de financiële crisis in Griekenland. Vandaag praten de ministers van Financiën verder waar de regeringsleiders op hun top van vorige week zijn gestopt.

De druk om snel besluiten te nemen is groot, omdat de euro door de Griekse problemen onder druk staat.

Iedereen is het er over eens dat Griekenland zijn problemen zoveel mogelijk zelf moet oplossen. De regering in Athene heeft forse bezuinigingsmaatregelen genomen. Dit jaar moet het overheidstekort van dertien procent dalen tot onder tien procent. 

Maar er is twijfel of de Grieken dat lukt in een tijd waarin de economie nog erg zwak is. Bovendien is er in het land veel verzet tegen de bezuinigingen.

Frankrijk wil helpen door een economisch beleid waar Griekenland van kan profiteren. Onder meer Spanje en Portugal, landen die ook in financiële moeilijkheden zitten, steunen dat idee.

Vorderingen De Franse opstelling staat haaks op die van Duitsland. Bondskanselier Angela Merkel heeft er bij andere EU-landen op aangedrongen om geen geld aan de Grieken toe te zeggen. Tegelijk wil Merkel de Grieken niet alleen laten staan, maar hoe de EU zou moeten helpen is niet duidelijk.

Op duidelijkheid wordt wel aangedrongen door de financiële wereld, waaronder de Europese Centrale Bank. Hoe langer een Brusselse aanpak achterwege blijft, hoe groter de kans dat de euro verder afglijdt.

De vraag is wel of de Duitse regeringsleider het verzet tegen hulp kan volhouden, want banken in haar land hebben miljarden aan vorderingen in Griekenland uitstaan. Er gaan in Duitsland stemmen op om landen die hun overheidsfinanciën uit de hand laten lopen, uit de eurozone te zetten.

 

STER reclame