De PvdA vindt dat onderwijs moet worden uitgezonderd bij de komende grote bezuinigingsoperatie. Onderwijs moet een 'status aparte' krijgen in het bezuinigingsdebat, zei fractieleider Hamer op een verkiezingsbijeenkomst in Groningen.

Met dit standpunt neemt Hamer afstand van het uitgangspunt dat in het debat over de bezuinigingen geen enkel onderwerp taboe zou zijn. Hamer vindt wel dat moet worden bekeken of er efficiënter gewerkt kan worden in het onderwijs, maar de eventuele opbrengst daarvan moet terugvloeien naar het onderwijs.

Taboe Fractievoorzitter Slob van de ChristenUnie is geïrriteerd. Hij vindt het niet goed dat CDA en PvdA nu allerlei taboes opwerpen. Zo spraken eerder de ministers Verhagen en Ter Horst zich al uit tegen extra kortingen op defensie en de politie.

Groepen ambtenaren zijn nu bezig met voorstellen voor bezuinigingen op allerlei gebieden. Dit voorjaar moeten hun adviezen aan het kabinet naar buiten komen.

STER reclame