NOS NieuwsAangepast

Wie zei wat over Afghanistan?

Er dreigt een kabinetscrisis omdat vicepremier Bos het verzoek van de NAVO om langer in Afghanistan te blijven definitief heeft afgewezen. Hij wil dat het kabinet zich morgen achter die afwijzing schaart. Eerder werd ook gesproken over "misverstanden" over wat gezegd was door de ministers en Kamerleden.

Wat is er nu precies gezegd? De opvallendste uitspraken van de laatste tijd op een rijtje.

18 februari 2010 - PvdA-top bijeen voor crisisoverleg De PvdA-top komt bij elkaar om te praten over Afghanistan. Partijleider en vicepremier Bos praat de andere bewindslieden en leden van de fractie op zijn ministerie bij over de ontwikkelingen. "Het lijkt mij heel voor de hand liggend dat het kabinet morgen een besluit neemt, er is geen enkele reden om dat niet te doen", zegt Tweede-Kamerlid Van Dam bij het binnengaan van het ministerie van Financiën.

Vicepremier Rouvoet is het oneens met zijn collega Bos, die vindt dat morgen al een besluit kan worden genomen over de missie in Uruzgan. Rouvoet gelooft niet dat het kabinet er zo snel uit kan zijn, omdat hij nog geen zorgvuldig voorbereid besluit heeft gezien. Hij wijst erop dat het kabinet volgens afspraak nog tot 1 maart de tijd heeft.

17 februari 2010 - Bos herhaalt: we gaan weg uit Uruzgan PvdA-partijleider Wouter Bos herhaalt op een lokale campagnebijeenkomst in Utrecht nog een keer het PvdA-standpunt: geen verleninging van de missie in Uruzgan. De woorden van Bos worden met luid gejuich ontvangen.

17 februari 2010 - De top van het kabinet en de betrokken ministers komen bijeen Rond het middaguur voeren premier Balkenende en een aantal minsters weer overleg over Uruzgan, maar dat levert weinig op. Na afloop zegt vicepremier Rouvoet dat ze " geen syllabe zijn opgeschoten".

12 februari 2010 - Kabinet in beraad over 'misverstanden' Het kabinet komt bijeen en ruimt de 'misverstanden' uit de weg. Volgens vicepremier Bos waren er twee misverstanden. Het eerste was dat de PvdA van Bos al akkoord zou zijn gegaan met één van de opties die in de NAVO-brief worden genoemd, namelijk verlenging van de Nederlandse missie in Uruzgan. Het tweede was dat er sprake zou zijn van een solo-actie van minister Verhagen wat betreft het benaderen van de NAVO.

De vicepremier benadrukt dat geen enkele partij zich heeft gebonden aan welke oplossing voor Afghanistan dan ook. Hij stelt dat de gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient, maar dat het bij zulke ingewikkelde onderwerpen wel eens mis kan gaan.

11 februari 2010 - Verhagen en Bos botsen over Uruzgan Vicepremier Bos zegt dat hem van te voren ook niks is gevraagd en ziet niets in het verzoek van de NAVO. Normaal gesproken doet de NAVO alleen een verzoek als het vooraf al weet dat het wordt ingewilligd. Een afwijzing zou daarom zeer ongebruikelijk zijn. Volgens CDA-minister Verhagen is het verzoek vooraf besproken in de ministerraad. En daar zat Bos gewoon bij, zegt hij. "Ik heb alle contacten met de NAVO van te voren afgestemd met alle betrokkenen. Ook met de heer Bos."

"Ik weet niet wat het kabinet aan de heer Ramussen heeft aangegeven, in ieder geval niet namens mij", zegt Bos. "De PvdA heeft duidelijk zijn mening gegeven over dit verzoek."

7 februari 2010 - PvdA en CDA positief over trainingsmissie Het CDA en de PvdA zijn positief over een NAVO-plan om Nederlanders Afghaanse agenten te laten trainen. CDA-fractievoorzitter Van Geel en PvdA-fractievoorzitter Hamer zeggen dit tijdens het NOS-verkiezingsdebat op Radio 1.

4 december 2009 - Balkenende: Nederland moet geen buitenbeentje zijn Balkenende vindt dat Nederland een buitenbeentje wordt binnen de NAVO als het helemaal niets meer doet in Afghanistan. De premier maakt deze opmerkingen op zijn wekelijkse persconferentie.

Hij wil inhoudelijk niet veel zeggen over een nieuwe missie. Hij vindt dat de discussie in de ministerraad gevoerd moet worden en niet erbuiten.

2 december 2009 - PvdA: Obama moet maar andere landen bellen De PvdA-fractie blijft – tot grote ergernis van CDA-minister Verhagen van Buitenlandse Zaken - erbij dat Nederland niet moet zwichten voor Amerikaanse druk om in Afghanistan te blijven.

"Als Obama NAVO-bondgenoten gaat bellen, zou ik zeggen: bel met Spanje en Italië, landen die veel te weinig hebben gedaan in Afghanistan", aldus het PvdA-Kamerlid Van Dam naar aanleiding van een telefoontje van de Amerikaandse vicepresident Biden.

Biden heeft premier Balkenende gebeld over de nieuwe strategie van Obama. De VS stuurt 30.000 extra manschappen naar het gebied en Obama rekent op militairen van de bondgenoten. In het telefoongesprek spreekt Biden de hoop uit dat Nederland ook na 2010 in Afghanistan betrokken blijft.

30 september 2009 - Meerderheid Tweede Kamer tegen verlenging missie Uruzgan De coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie maken duidelijk dat ze tegen een nieuwe missie zijn in Uruzgan. Tijdens een debat wordt een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht de troepen vanaf 1 augustus 2010 terug te trekken.

In de motie staat onder meer dat "de Kamer de regering verzoekt - met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid die het kabinet comform artikel 100 in deze situatie draagt - nadrukkelijk met deze overwegingen en uitspraken rekening te houden." De SP, VVD, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Verdonk stemmen voor de motie. Het kabinet ontraadt de motie. 23 september 2009 - Verhagen wil niet 'alles op anderen afschuiven' Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken zegt dat hij denkt aan een nieuwe missie in Afghanistan. In New York, tijdens een vergadering van de Verenigde Naties vertelt hij tegen een verslaggever van BNR-nieuwsradio dat het "de vraag is of we alles op anderen moeten afschuiven". Specifieker wordt hij niet.

23 januari 2009 - Balkenende: elders in Afghanistan bezien Premier Balkenende probeert een einde te maken aan een verwarrende discussie over Uruzgan. "We stoppen in Uruzgan. Wat er elders gebeurt in Afghanistan, dat zullen we moeten bezien. Dan zijn er weegmomenten", zo zegt de premier op zijn wekelijkse persconferentie. "We moeten wel rekening houden met de capaciteit."

22 januari 2009 - Van Middelkoop: eind 2010 laatste militair weg Minister Van Middelkoop van Defensie lijkt er niets voor te voelen om Nederlandse militairen te plaatsen in andere gebieden in Afghanistan. "Voor alle duidelijkheid: eind 2010 zal de laatste militair uit Uruzgan zijn vertrokken", zegt hij tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer. Gaan ze dan ergens anders heen, is de vraag. "Wij zullen ook niet onze plunjezakken oppakken om elders in het land hetzelfde te doen", antwoordt minister van Middelkoop van de ChristenUnie. "Dan kunnen we net zo goed in Uruzgan blijven."

18 december 2008 - Balkenende wil 'nieuw weegmoment' In het televisieprogramma Pauw en Witteman houdt Balkenende opeens de mogelijkheid open dat Nederland na 2010 troepen blijft leveren voor Afghanistan. Er komt een "nieuw weegmoment" als de nieuwe Amerikaanse president Obama een beroep doet op Nederland, aldus Balkenende. Hij brengt de discussie aan het rollen.

30 november 2007 - Besluit verlenging missie Uruzgan Het kabinet besluit de missie te verlengen tot augustus 2010. Dan komt er een einde aan de 'lead mission' van Nederland in de Afghaanse provincie Uruzgan, zo wordt benadrukt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl