NOS NieuwsAangepast

Klokkenluider Spijkers opnieuw naar rechter

Klokkenluider Fred Spijkers stapt weer naar de rechter. Hij vraagt om herziening van zijn ontslag bij Defensie.

Spijkers werd in 1993 door Defensie ontslagen en dat ontslag werd vier jaar later bij de Centrale Raad van Beroep bekrachtigd. Volgens Spijkers is die Centrale Raad door Defensie misleid en dus is het ontslag ongegrond.

Misleid Als de klokkenluider de zaak wint, heeft hij recht op uitkerings- en pensioensgelden vanaf zijn ontslag tot heden. Bovendien wordt in deze herzieningsprocedure duidelijk hoe Defensie willens en wetens de Centrale Raad van beroep indertijd heeft misleid, aldus Spijkers.

Inmiddels heeft staatssecretaris van Defensie Jack de Vries via Twitter gereageerd. "Het was me bekend dat Spijkers voor ontslagpunt nog naar de rechter zou gaan. Pensioen en wachtgeld hebben we afgelopen jaar kunnen regelen", zegt de staatssecretaris. Spijkers zegt dat dat niet waar is.

Een woordvoerder van De Vries laat weten dat Spijkers "alles heeft gekregen waar hij recht op heeft". Defensie wil verder niet op de zaak ingaan. Het staat hem vrij om naar de rechter te gaan, aldus de woordvoerder. Landmijnen Fred Spijkers was maatschappelijk werker bij Defensie toen hij in 1984 de weduwe Ovaa moest inlichten over het overlijden van haar man. Die was omgekomen bij een ongeval met de AP-23 landmijn.

Namens Defensie moest Spijkers de weduwe vertellen dat het haar mans eigen schuld was geweest. Hij zou zich niet aan de juiste procedures hebben gehouden. Maar Spijkers wist dat de mijn spontaan ontploft was, omdat er een ontwerpfout was gemaakt.

Defensie wist van de ontwerpfout af, maar nam de mijn toch in productie. Spijkers weigerde te liegen tegen de weduwe.

In totaal kwamen negen mensen om het leven door de gewraakte mijn en raakten negen mensen gewond.

Metersdik Inmiddels is het de langstlopende klokkenluiderszaak van Nederland, met een metersdik dossier.

In 2002 erkende de staat het gelijk van Spijkers. Hij kreeg een lintje, 1,6 miljoen euro schadevergoeding en een excuusbrief.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl