In Den Haag heeft de gemeente een opvoedingscanon gepresenteerd. De canon is een boek waarin 51 experts de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van opvoeden en opgroeiende kinderen beschrijven.

Ouders, kinderdagverblijven en scholen kunnen in het boek bijvoorbeeld lezen over de rol van sport in de opvoeding.

Handig De canon is volgens de Haagse onderwijswethouder Sander Dekker niet bedoeld als opvoedingsvoorschrift, maar als een handige bundeling van de kennis over opvoeden.

In het Radio 1 Journaal verduidelijkte hij dat de canon is ontwikkeld omdat uit onderzoek blijkt dat ouders en professionals behoefte hebben aan een dergelijk overzicht.

Eén van de inzichten die de wethouder zelf frappant vindt, is de onderschatte invloed van ouders op hun puberkinderen. "Ouders denken dat ze geen invloed hebben op de keuzes van hun zestienjarige, baldadige zoon. Maar uit onderzoek blijkt dat het tegendeel waar is."

Tips  Die wetenschap kan het gemeentebestuur ook gebruiken, want op basis van die kennis kan de gemeentelijke overheid ouders met recht verantwoordelijk houden voor het gedrag van hun kinderen.

Tenslotte is het volgens de wethouder handig dat het boek op basis van wetenschappelijke kennis een aantal praktische tips aanreikt voor iedereen die met opvoeding bezig is.

De canon is verkrijgbaar in de boekhandel en wordt online steeds aangevuld met nieuwe inzichten, op opvoedingscanon.nl.

STER reclame