Bende bij Steunfonds Probleemhypotheken

time icon Aangepast

De Stichting Steunfonds Probleemhypotheken is administratief een rommeltje. Dat blijkt uit onderzoek dat de NOS heeft laten uitvoeren door accountants van KPMG naar de achterban van zowel deze stichting als de Sichting Hypotheekleed.

Het gezicht van de stichting, Jelle Hendrickx, kondigde begin dit jaar aan weg te gaan bij de stichting. Of de administratieve chaos veroorzaakt is door zijn vertrek of daaraan ten grondslag lag, is niet helemaal duidelijk.  

Het hele onderzoek kunt u hier lezen (pdf)

De andere stichting die opkomt voor mensen met een DSB-probleemhypotheek, de Stichting Hypotheekleed, heeft zijn administratie wel op orde.

Volmachten De twee stichtingen komen op voor mensen die torenhoge hypotheeklasten hebben doordat de DSB Bank hen kredieten en hypotheken verstrekte die ze zich eigenlijk niet konden veroorloven.

De curatoren van de DSB Bank weigerden de twee stichtingen enige tijd als gesprekspartner omdat het onduidelijk was hoe groot hun achterban nu werkelijk was. Ook was niet duidelijk in hoeverre ze door die achterban ook gemachtigd waren om te onderhandelen met de curatoren.

De discussie over de omvang van de achterban van de stichtingen begon half november vorig jaar. De curatoren wilden toen alleen met de stichtingen spreken als ze volmachten namens hun achterban konden overleggen. Alle stichtingen weigerden dat toen. Pieter Lakeman zei destijds dat zijn stichting Hypotheekleed niet met volmachten werkt. Dat uitgangspunt hanteert hij nog steeds.

Stapeltjes machtigingen De stichting Steunfonds Probleemhypotheken is inmiddels wél druk bezig volmachten te verzamelen. Ze zeggen dat er inmiddels zo'n 700 zijn ontvangen.

De accountant die in opdracht van de NOS de ledenadministratie van de twee stichtingen heeft onderzocht, constateert dat het exacte aantal moeilijk vastgesteld kan worden. Dat komt vooral doordat de administratie van de volmachten tamelijk rommelig is opgezet: uit diverse kasten en lades komen stapeltjes machtigingen tevoorschijn. Ze zijn handmatig genummerd en liggen in losse stapeltjes opgeslagen.

Een koppeling met het totale donateursbestand van de stichting is nog niet gemaakt.

Donateurs Hendrickx en Lakeman hebben regelmatig uitlatingen gedaan over het aantal donateurs van hun stichtingen. Lakeman spreekt half november in een nieuwsbrief van 3600 donateurs. Hendrickx heeft in zijn nieuwsbrieven nooit aantallen genoemd, maar in de media wordt hij geciteerd met aantallen die oplopen tot 4000.

In het begin zat er nog flinke overlap tussen de twee stichtingen. Toen Jelle Hendrickx opstapte bij de stichting Hypotheekleed, nam hij een adressenbestand mee. Zo'n 800 mensen stonden daardoor bij beide stichtingen op de lijst. Later zijn dubbelingen gedeeltelijk verwijderd, waardoor een geringe daling van het aantal donateurs te verwachten was.

De accountants van KPMG hebben ook het aantal donateurs onderzocht. Ze hebben daarbij onderscheid gemaakt tussen donateurs die betaald hebben, en donateurs die nog niet betaald hebben. Ze zeggen dat Hypotheekleed 2800 betalende donateurs heeft. Probleemhypotheken heeft 2100 donateurs, tweederde daarvan heeft echter nog niet betaald. 

STER Reclame