Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) gaat minister Klink adviseren om premieverschillen voor de zorgverzekering mogelijk te maken op grond van leefstijl.

Mensen die niet roken zouden in zo'n geval een lagere premie moeten gaan betalen dan rokers. Ook sporten, het managen van de eigen chronische ziekte en het voorkomen van overgewicht zouden redenen moeten worden om een lagere zorgpremie te betalen.

Onderdeel van het advies is ook het verlagen van de nominale premie voor de zorgverzekering en het verhogen van de inkomensafhankelijke premie. Dit om te voorkomen dat mensen met lage inkomens, die gemiddeld ongezonder zijn, financieel te zwaar getroffen worden.

Misplaatste solidariteit De RVZ heeft het concept klaar van het advies 'Nieuwe Ordening'. Daarin doet dit belangrijke adviesorgaan van minister Klink voorstellen om de zorgvraag terug te dringen. Dat is volgens de RVZ de enige manier om de komende decennia de gezondheidszorg nog enigszins betaalbaar te houden.

Rien Meijerink, voorzitter van de RVZ, zei op de Dag van de Zorgverzekeraars in Scheveningen dat er binnen de Nederlandse gezondheidszorg nauwelijks een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van patiënten. Hij vindt dat een misplaatste vorm van solidariteit.

Volgens hem is de rek ook uit die vorm van solidariteit: mensen willen niet langer betalen voor het ongezonde gedrag van hun buren.

Een derde Meer dan een derde van de totale ziektelast in Nederland is volgens cijfers die het RIVM in 2009 publiceerde, rechtstreeks terug te voeren op een ongezonde levensstijl.

En de top tien van ziekten die voor veertig procent van alle kosten zorgen worden sterk beïnvloed door leefstijl. In deze top tien staan onder meer hart- en vaatziekten, psychische aandoeningen, aandoeningen van de luchtwegen en diabetes.  

Negatief Verschillende grote zorgverzekeraars, waaronder UVIT, Menzis, CZ en Achmea, reageerden negatief op de voorstellen van de RVZ. Zij willen de solidariteit waarop het Nederlandse zorgstelsel gebaseerd is niet aantasten.

Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van Menzis, zei dat premiedifferentiatie op grond van leefstijl ook de deur open zet voor het aantasten van de solidariteit tussen jong en oud of arm en rijk. "Daarmee openen we een gevaarlijk debat", zei Van Boxtel. Martin Bontje van UVIT sprak van "een griezelig pad".

Minister Klink heeft meteen laten weten dat hij ook niets voor de plannen voelt.

De zorgverzekeraars zien, behalve principiële bezwaren, ook onoverkomelijke problemen met de uitvoering van de voorstellen. 

Gecombineerd sparen De verzekeraars zien meer heil in een ander plan van Meijerink: vormen vinden om bijvoorbeeld gecombineerd te sparen voor zorg, wonen en pensioen. Sommige verzekeraars voeren daar al gesprekken over met woningcorporaties en pensioenfondsen.   De RVZ-voorzitter pleit er ook nog voor om het pakket van de basisverzekering te beperken door er allerlei kleine vormen van zorg uit te halen.

STER reclame