Oud-premier Kok verdedigt bonussen ING

Aangepast

Oud-premier Kok vindt de verhoging van de beloningen bij ING goed te verdedigen. Dat zei hij voor de commissie-De Wit.

Kok, die jarenlang commissaris is geweest bij ING, zei dat ING destijds geen keuze had, en dat het concern zich aansloot bij een trend, die nodig was om mensen te behouden en aan te trekken.

'ING is een Europese speler van formaat en kan het zich niet veroorloven achter te blijven bij een internationale trend. Dàt is de reden geweest om in 2003 tot een inhaaloperatie te besluiten', zei Kok. 'Ondanks het feit dat ik opvattingen heb over wat maatschappelijk wel of niet wenselijk is, ben je als commissaris gehouden de belangen van de onderneming na te leven en ik vond het in het belang van de vennootschap die inhaaloperatie te steunen'.

Duivels dilemma De commissie confronteerde Kok nadrukkelijk met zijn uitspraken als politicus uit 1997 waarin hij zich verzette tegen "exhibistionistische" stijging van salarissen. Kok sprak van een 'duivels dilemma'. 'Je kunt wel zeggen: ik doe er niet aan mee, maar dan verandert er ook niks. Dan gebeurt het toch, maar dan zonder mij'.

Geen bakens verzet Kok noemde het buitengewoon spijtig dat financiële instellingen, zoals de ING, er met het uitbreken van de kredietcrisis niet in geslaagd zijn het vertrouwen van burgers waar te maken. 'Ook ik heb geen kans gezien de bakens te verzetten', voegde hij eraan toe.

Hij zei verder dat het risicomanagement bij ING relatief goed was in vergelijking met andere banken. 'Maar door de kredietcrisis bleek achteraf dat ook het risicosysteem van ING niet aan de maat was', gaf hij toe.

STER Reclame