Er moet een Europese standaard voor kledingmaten komen. Dat vinden het bedrijfsleven en leden van het Europarlement. Vaak vergissen klanten zich in het buitenland, omdat een maat 36 in Italië bijvoorbeeld kleiner uitvalt dan in Frankrijk. En in Groot-Brittannië worden weer hele andere maten gebruikt dan in de rest van Europa.

VVD-Europarlementariër Toine Manders werkt aan een voorstel om standaardmaten in Europa te introduceren. Volgens de kledingfabrikanten wordt het met een wet makkelijker om kleding voor de Europese markt te maken en leidt het tot minder verwarring onder consumenten.

Klachten Tegenstanders vinden dat Brussel zich met belangrijker onderwerpen moet bezighouden. Ook de verschillende Europese consumentenbonden vinden een Europese standaardmaat niet zo belangrijk. De bonden krijgen nu weinig klachten over de afwijkende maten.

STER reclame