'Ontvrienden', het woord dat door de bezoekers van de Van Dale-website tot woord van het jaar 2009 werd gekozen, blijkt al eeuwenoud te zijn. Volgens de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal werd het al in het Woordenboek der Nederlandsche Taal uit 1892 genoemd.

Volgens het woordenboek betekent 'ontvrienden' "Van vrienden berooven" of "Tot vijand maken". Het woordenboek illustreert de betekenis van het woord met twee citaten, een uit 1658 en een uit 1626. "Die vermaerde Courtizane Lais placht te roemen (...), datze de toehoorders van de grootste filosoof, wist aen te halen, en haren meester t' ontvrienden" en "Mijn vrienden hebt ghy my ont-vrindt".

Het woord bestond dus al in de zeventiende eeuw en in een betekenis die sterk doet denken aan het hedendaagse gebruik: afscheid nemen van vage vrienden op een sociale netwerk zoals Facebook.

Twitteren ook oud Ook het woord 'twitteren', dat in de verkiezing van Onze Taal zelf als woord van 2009 uit de bus kwam, is al ouder. Dat kenden we al in de betekenis van 'twinkelend schitteren' en 'druk, schetterend zingen'. Als werkwoord voor het schrijven van een miniblog is het uiteraard wel nieuw.

STER reclame