Militair regelt het verkeer · Leo van den Bergh - Collectie Stadsarchief Oss

Autorijden is verleerd: enorme toename verkeersdoden

In het zuiden van Nederland zijn sinds enige tijd overal langs de rijkswegen borden te zien met cijfers erop. En die cijfers brengen geen goed nieuws. Integendeel, ze geven dagelijks het aantal verkeersdoden weer.

Gevelde lantaarnpalen, omver gereden borden en scherpe remsporen op het wegdek zijn stille getuigen van de vele dodelijke ongelukken die sinds de bevrijding plaatsvinden.

Landelijk is het niet meer bij te houden, dus heeft elke weg zijn privé-statistiek van verkeersdoden. Sinds de bevrijding is het aantal (dodelijke) verkeersongevallen enorm toegenomen.

Engelse waarschuwingen

De praktijk heeft nu wel uitgewezen dat die dodenborden langs de Brabantse wegen niet veel effect hebben. Het is helaas heel normaal om met een ver ingedrukt gaspedaal rond te scheuren in Nederland.

Vooral het roekeloze rijgedrag van de bevrijders heeft grote gevolgen voor de verkeersveiligheid. Onlangs werd in Amersfoort nog een man die uit het station kwam lopen aangereden door een Canadese jeep.

Om het gevaar te beteugelen heeft de ANWB Engelstalige waarschuwingsborden langs de weg geplaatst om de militairen tot rustig rijgedrag te manen. Op de borden staan teksten als: 'War is over, don't go on killing other men' en 'Your girlfriend knows that you can drive fast.'

Ook de weinige Nederlandse autobezitters gedragen zich alsof ze de koning van de weg zijn. Doordat andere weggebruikers nauwelijks benul van het gevaar van auto's hebben, ontstaat door roekeloze automobilisten en argeloze voetgangers en fietsers een levensgevaarlijke situatie.

Wij hebben hier te doen met een oorlogsverschijnsel, zegt een verkeersexpert. De mensen zijn dronken van blijdschap weer eens in een auto te kunnen rijden. Daarbij wordt vergeten dat routine belangrijk is voor een goede chauffeur. Die heeft men de laatste jaren gemist, doordat de bezetter het autobezit sterk aan banden had gelegd.

Een van de ergste ongelukken gebeurde bij het Groningse Middelstum: op weg van de kermis in Usquert terug naar Groningen raakte 's nachts een auto van de weg en kwam terecht in het Boterdiep. Zes inzittenden verdronken, alleen de chauffeur kon zichzelf redden.

Drie c's

Het is tijd om de woorden van Sir Malcolm Campbell in herinnering te brengen. De Engelse autocoureur met verschillende wereldrecords op zijn naam noemde de drie c's essentieel in het verkeer: courtesey, consideration en circumspection (hoffelijkheid, welwillendheid en behoedzaamheid).

Verkeersdeskundige S. Heerma van Voss voegt daar wellevendheid nog aan toe. Er is gewoon gebrek aan discipline, zegt een inspecteur van politie.

Ook in het buitenland vallen veel doden in het verkeer. In België hebben de kraanwagens meer klanten dan ooit tevoren en in Engeland vielen meer verkeersslachtoffers dan door het V-wapen in dezelfde tijdperiode.