Joodse kinderen onderweg naar Palestina, juni 1945 · Getty Images

Zionisten lobbyen voor Joodse staat in Palestina

Aan de dertiendaagse Zionistische Wereldconferentie in Londen is vandaag een einde gekomen. Het ideaal van de zionisten is een Joodse staat in Palestina, dat nu nog hoofdzakelijk wordt bevolkt door Arabieren.

Meer dan honderd afgevaardigden uit achttien landen kwamen bijeen om te vergaderen over hoe dit ideaal bereikt kan worden. Ook vertegenwoordigers van de Nederlandse zionisten waren aanwezig: K.J. Edersheim en A. de Jong.

"Het Joodse volk moet zijn rechtmatige plaats krijgen in de familie der naties", zegt voorzitter Chaim Weizmann. Pas dan kunnen de Joden onbedreigd leven, is het argument.

De conferentie werd besloten met het aannemen van een resolutie. Hierin wordt de teleurstelling geuit dat de Britten, die het mandaat hebben over Palestina, vasthouden aan de politiek die is neergelegd in het witboek van 1939. In dit witboek werd onder andere bepaald dat de Joodse immigratie naar Palestina sterk beperkt zou worden.

Als gevolg hiervan hebben veel Joden het leven gelaten, aldus de resolutie. "Palestina was in staat tijdens de oorlog ongeveer 65.000 Joden op te nemen", begint Weizmann zijn relaas. "Waren zij in Europa gebleven, zouden de meeste van hen niet meer in leven zijn. Hadden de belemmeringen niet bestaan, die ons in de weg gelegd werden door het Britse witboek van 1939, hadden nog vele tienduizenden anderen Joden gered kunnen worden."

Weizmann doet een beroep op "het geweten van de wereld": "Laat mijn volk vertrekken!". Maar dat is makkelijker gezegd, dan gedaan. De Britten erkennen de Joodse rechten, maar moeten ook rekening houden met de Arabieren die al eeuwen in Palestina wonen.

De Arabieren vrezen hun meerderheid in het gebied te verliezen en die vrees is niet ongegrond. De laatste decennia is de immigratie van Joden in Palestina snel toegenomen: van 7000 Joden in 1923, naar 60.000 in 1935 en 450.000 in 1940. In het gebied leven zo'n 1,2 miljoen Arabieren.

De immigratie van Joden naar Palestina zal niet ten koste van de Arabieren gaan, beloven de zionisten in hun resolutie. "Arabieren en andere inwoners van Palestina zullen, gelijk in het verleden geschiedde, de voordelen genieten van Palestina's economische ontwikkeling. Bovendien wenst Joods Palestina de beste betrekkingen te onderhouden met de Arabische landen."

Spanningen

Het is aan Groot-Brittannië om een knoop door te hakken over de kwestie. De nieuwe regering van premier Attlee hoopt daarbij op Amerikaanse hulp. Ook de nieuwe Verenigde Naties zullen betrokken moet worden in het overleg, als opvolger van de Volkenbond die de Britten het mandaat toekenden.

Joodse zionisten zullen deze lange procedure als een teleurstelling zien, omdat ze een eigen staat in Palestina als hun laatste hoop zien.

Tussen de Joden en Arabieren die in het gebied leven zijn er al jaren spanningen. Totdat er een beslissing genomen is, leeft men in Palestina op een vulkaan.