De verwoesting van Hiroshima · ANP

'Monsterprojectiel' veegt Japanse stad van de kaart

Een monsterprojectiel. Onmeetbare explosieve kracht. Een wapen dat de loop van de wereldgeschiedenis zal wijzigen. Nederlandse journalisten komen superlatieven tekort om het revolutionaire wapen te omschrijven dat de VS heeft ingezet tegen Japan: een 'atoombom'.

Het wapen werd voor het eerst afgeworpen boven de Japanse stad Hiroshima. Doordat de stad na de explosie in een wolk van stof en rook werd gehuld, konden verkenningsvliegtuigen nog niet de precieze omvang van de schade vaststellen. Het feit dat ook Tokio nog geen inschatting kon geven, is veelzeggend: contact met het gebied is totaal verloren gegaan.

Bij de bekendmaking dat dit wapen is ingezet noemde de Amerikaanse president Truman het de belangrijkste oorlogsvinding sinds het buskruit. Deze bom kan evenveel schade aanrichten als 2000 volledig gevulde bommenwerpers.

Truman noemde het gebruik van de bom gerechtvaardigd, omdat Japan herhaaldelijk oproepen tot capitulatie naast zich neer heeft gelegd. "Als ze nu niet onze voorwaarden accepteren, zal verwoesting op hen neerdalen zoals deze wereld nog nooit gezien heeft", dreigde hij. "We zullen hun vermogen om oorlog te voeren volledig vernietigen."

De bom die op Hiroshima viel, Little Boy · ANP

Hoe de atoomsplitsende bom precies werkt is, mede vanwege de oorlogscensuur, nog niet precies bekendgemaakt. Veel kranten nemen genoegen met de uitleg van president Truman dat deze bom "de basiskracht van het heelal benut", dezelfde energie waar de zon door schijnt.

Wel wilde Truman verklappen dat er 125.000 mensen meer dan 2,5 jaar aan het project werkten, vaak zelfs zonder precies te weten waar ze mee bezig waren. Tempo was nodig, omdat de Duitsers ook bekend waren met het principe van atoomsplitsing.

"We hebben 2.000.000.000 dollar uitgegeven aan de grootste wetenschappelijk gok in de geschiedenis - en gewonnen."

Een verblindende lichtflits, geweldig aanhoudend gebulder en een zware drukgolf.

Ooggetuige beschrijft de eerste kernproef

Afgelopen juli had het Amerikaanse leger in het geheim al eens dit explosief getest in de afgelegen woestijn van de staat New Mexico. Zelfs op kilometers afstand merkten ooggetuigen daar nog de enorme kracht die werd ontketend.

"Er ontstond een verblindende lichtflits die het hele gebied helderder verlichtte dan bij daglicht. Toen kwam een geweldig aanhoudend gebulder en een zware drukgolf. Twee man die buiten het testcentrum stonden, werden omvergeblazen."

De explosie van de allereerste kernproef · Publiek domein

De getuigen beseften dat ze aanwezig waren bij een keerpunt in de geschiedenis: het begin van het atoomtijdperk. Truman haastte zich te zeggen dat de nieuwe techniek niet alleen voor wapens aangewend zal worden.

Hij hoopt dat wetenschappers er snel in zullen slagen de ruwe kracht van atoomsplitsing te temmen, zodat het een alternatie kan zijn voor energie uit kool, olie of waterkracht.

Een journalist van De Waarheid speculeert al dat oceaanstomers op enkele kilogrammen steenkool de oceaan over kunnen steken. Samen met de rakettechnologie achter de V2's zal het onze wereld totaal veranderen. "Merkwaardig dat de oorlog hierbij de grote stuwende kracht is geweest", mijmert hij.

Op het verloop van de oorlog zal de bom in ieder geval grote invloed hebben: deskundigen wereldwijd verwachten dat dit Japan snel op de knieën zal dwingen. Een enkeling durft zelfs te voorspellen dat oorlogen totaal zullen verdwijnen.