Verkeersregelaar · Regionaal Archief Alkmaar

Reisverbod grotendeels opgeheven

Met ingang van vandaag mogen Nederlanders weer door bijna het hele land reizen. Er is alleen nog een vergunning nodig om naar enkele zwaar getroffen gebieden te komen.

Het Militair Gezag beperkte het verkeer de afgelopen maanden, om de wegen vrij te houden voor militaire voertuigen en voedselkonvooien. Bovendien was het door oorlogsschade vaak niet mogelijk reizigers te herbergen en zou het onduidelijk zijn hoeveel noodhulp er op plaatsen nodig was als de bevolkingsaantallen schommelden.

Alleen met een valide reden kon men een vergunning aanvragen, bijvoorbeeld voor reizen in het belang van de wederopbouw of de voedselvoorziening. Voor familiebezoek werd reizen slechts bij hoge uitzondering toegestaan, zoals wanneer men een doktersverklaring had dat een reis naar een ziek familielid dringend gewenst was.

Het reizen was "op de bon", anders wordt het een chaos, vatte de Haagsche Courant samen.

Waar mogelijk werden de beperkingen al teruggeschaald. Aanvankelijk mocht men niet buiten de eigen woonplaats komen, later werden regio's aangewezen die men niet mocht verlaten. Zo werden Utrecht, Noord- en Zuid-Holland een maand na de bevrijding weer toegankelijk, al bleef de Afsluitdijk verboden terrein.

Hoewel men nu dus voor de meeste reizen geen speciale pas meer hoeft aan te vragen, geldt dat nog niet voor alle gebieden. Zo is het zwaar getroffen Zeeland voorlopig nog verboden gebied voor onbevoegden. Ook het reizen naar het buitenland is nog niet vrijgegeven.