· Nationaal Archief

Generaal Kruls biedt ontslag aan vanwege privékwestie

Geheel onverwachts heeft de chefstaf van het Militair Gezag generaal Kruls gevraagd ontheven te worden uit zijn functie. Volgens een communiqué van de regering Schermerhorn is gebleken dat er tijdens zijn periode in Londen "betreurenswaardige feiten en omstandigheden" zijn geconstateerd waarbij hij betrokken is.

Kruls wilde met zijn ontslag de eer aan zichzelf houden en het kabinet niet verder in verlegenheid brengen. Het kabinetsbericht gaat niet in op de kwestie. Bronnen rond de regering spreken van een uiterst pijnlijke aangelegenheid in de privésfeer.

Volgens die goedgeïnformeerde bronnen zou het gaan om een affaire van de vrouw van Kruls met een Duitser. De echtgenote van de generaal zou van 6 mei tot 7 juli een korporaal van de Luftwaffe in haar huis hebben verborgen. Toen deze man door de politie werd ontdekt gaf hij gelijk toe dat hij met mevrouw Kruls had samengeleefd.

Ook zou de vrouw betrokken zijn geweest bij het verduisteren van sieraden. Tot overmaat van ramp is een zus van Kruls in dienst getreden bij de Duitse afdeling van het Rode Kruis.

Nauwelijks contact

De regering heeft overigens de koningin geadviseerd het verzoek van Kruls niet in te willigen. Ten eerste omdat hij belangrijk werk doet voor het land en ten tweede omdat hij in de periode dat de pijnlijke gebeurtenissen zich afspeelden in Londen zat. Daarbij heeft hij sinds zijn terugkeer in Nederland nauwelijks contact gehad met zijn gezin.

Maar bronnen vertellen dat het kwartje net zo goed de andere kant op had kunnen vallen. Schermerhorn wilde namelijk in eerste instantie het ontslag aanvaarden. Hij vond dat de chefstaf door de affaire te veel reputatieschade had opgelopen.

Ook de groeiende impopulariteit van het Militair Gezag speelde een rol bij zijn besluit. Uiteindelijk liet de premier zich door de souschefs van het Militair Gezag ompraten.

Op 17 juli besprak hij de kwestie in de ministerraad. Ook een aantal ministers zag het gevaar van reputatieschade niet. Het ontslag werd daarom niet aanvaard.

Prins Bernhard en generaal H.J. Kruls · Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

De regering had deze affaire kunnen aangrijpen om juist aan te dringen op ontslag gezien de slechte verhouding tussen Kruls en met name de sociaaldemocratische kabinetsleden, met wie hij meerdere malen in conflict is gekomen. De generaal trekt zich weinig aan van de ministers met wie hij te maken heeft.

Toch besluit het kabinet anders en blijft Kruls aan als schefstaf van het Militair Gezag, ondanks de pijnlijke privékwestie. De autoritaire Kruls heeft invloedrijke medestanders, onder wie de koningin en prins Bernhard, die aan het hoofd staat van de Binnenlandse Strijdkrachtenen.

Overigens is de vrouw van Kruls met de noorderzon vertrokken. Nadat Kruls had gehoord van de affaire is hij direct naar zijn vrouw toegegaan, maar zoals generaal majoor Clark het rapporteerde aan de Britse ambassadeur, "hij ontdekte dat zij op haar fiets was gestapt en weggepeddeld. Ze is niet meer gezien."