Nederlandse verzetsstrijders met hun nieuwe gedropte wapens · NIOD

Nederlandse burgers moeten wapens inleveren

Nederlanders uit het zojuist bevrijde westen moeten voor middernacht hun wapens inleveren. Alleen leden van de Binnenlandse Strijdkrachten, voor wie het dragen van een wapen vereist is, zijn vrijgesteld van dit bevel van de Canadese opperbevelhebber.

De maatregel wordt genomen om ongelukken en nodeloos bloedvergieten te voorkomen. "Verscheidene gevallen zijn voorgekomen, waarbij Nederlanders of geallieerde soldaten hun leven verloren in schermutselingen tussen zekere leden van verzetsgroepen en zekere Duitse eenheden die nog niet ontwapend waren", licht generaal Foulkes toe.

Volgens Foulkes zouden er ook Nederlandse burgers gewond of gedood zijn als gevolg van botsingen tussen revolutionaire eenheden die zich als leden van de verzetsbeweging voordeden, en Duitse eenheden. "Deze incidenten kunnen misschien geprovoceerd zijn om de verzetsbeweging in uw land in diskrediet te brengen", denkt de opperbevelhebber.

Het verbod op het bezit van vuurwapens voor onbevoegden is een manier om dit te voorkomen. "Het is mijn bedoeling dat de goede en welverdiende reputatie die de verzetsbeweging verworven heeft, niet door ongeregelde actie van enige revolutionaire eenheden bedorven wordt."

Over welke acties Foulkes precies spreekt, is onduidelijk.

Wie mag wél een wapen?

Niet alle Nederlanders hoeven hun oorlogstuig in te leveren. De leden van de Binnenlandse Strijdkrachten die bij de Militaire Politie, de Regiments Politie of bij de Algemene Dienst zitten, mogen nog wel een wapen op zak hebben. Zij krijgen als bewijs van hun functie een herkenbare armband.

Wie niet geautoriseerd is om een wapen te dragen, maar dit voor morgen niet heeft ingeleverd, riskeert arrestatie en een zware straf.

De periode van ondergrondse strijd tegen de bezetter is voorbij.

Vertrouwensmannen

De Nederlandse regering staat volledig achter het besluit van de Canadese opperbevelhebber. "Het is van het grootste belang dat geen particulier beschikt over vuurwapenen en munitie", schrijven de vertrouwensmannen, het college van politici dat de regering in Londen adviseert.

"Vanaf nu handhaaft onze overheid de orde door middel van haar wettig aangewezen organen. De periode van ondergrondse strijd tegen de bezetter, welke veelal gewapend moest geschieden, is voorbij!"