Bewoners van Tuindorp legen hun eigen putten · Spaarnestad

Amsterdam vervuilt: riolering verstopt door tekorten

Sinds enige tijd zijn er ernstige problemen met de riolering in de hoofdstad. Toiletten raken verstopt doordat de riolering niet meer schoongespoeld wordt. De stadsreiniging doet zijn best, maar door de oorlogsmisère beschikt de dienst alleen nog over primitieve hulpmiddelen.

Vlak voor het uitbreken van de oorlog werd de Amsterdamse reinigingsdienst volledig gemechaniseerd en behoorde tot de modernste van Europa. De putjesschepper behoorde voorgoed tot het verleden, al zullen veel Amsterdammers wensen dat die er weer was, nu de machines nauwelijks nog kunnen worden ingezet.

Want sinds de spoorwegstaking, die begon in september 1944 zijn de Duitsers gestopt met al het transport dat niet militair noodzakelijk is. Dit betekent dat in West-Nederland nauwelijks nog brandstof voorradig is om de machines van de reinigingsdienst te laten functioneren, zoals de putzuigers. Ook de gemalen werken door gebrek aan elektriciteit niet of slechts enkele uren per dag, zodat er niet voldoende water is om de riolen schoon te spoelen.

Nare lucht

Sinds de putzuigers niet meer functioneren is het riool overbelast. Stoffen hopen zich op en de riolen raken verstopt, vooral op plekken waar het riool al zwak is, zoals in de West-Indische buurt, de Rivierenbuurt en ook in het oosten van de stad. Er ontstaat een penetrante nare lucht in verschillende delen van de stad.

Ook het huisvuil wordt nog maar nauwelijks opgehaald bij de 250.000 gezinnen die de stad rijk is. De stad ziet er alles behalve schoon uit. In sommige buurten legen de mensen het huisvuil op straat, waardoor er kleine vuilnishoopjes ontstaan waar honden in wroeten zodat het erg vies wordt op straat.

De gemeente heeft nu op verschillende locaties noodstortplaatsen ingericht en vraagt de bewoners per fiets hun huisvuil naar die plekken te brengen. Nu valt het nog mee met de stank, omdat het buiten koud is, maar als de temperaturen gaan stijgen zal er een nare reuk ontstaan in de stad.

Klein voordeel is dat het afval weinig rottende bestanddelen bevat, omdat er nauwelijks etensresten inzitten. Door de enorme schaarste wordt er niets weggegooid. Daardoor zal de kans op een rattenplaag vooralsnog klein zijn.