Minister van Binnenlandse Zaken Jaap Burger · vrij

Toespraak minister Burger zet kabinet op scherp

Er is ophef ontstaan over een toespraak van minister Burger voor Radio Herrijzend Nederland. Burger is in Nederland om de terugkeer van de koningin en de regering voor te bereiden.

De SDAP-minister van Binnenlandse Zaken sprak in zijn radiorede over collaboratie met de vijand. Hij vindt dat er een verschil gemaakt moet worden tussen fouten maken en fout zijn.

"Het gaat niet om het vinden van begane fouten, maar om het vinden van hen die fout zijn geweest", vatte de minister zijn standpunt samen.

"Nauwelijks is ook van betekenis de vraag of goedwillende en goed bedoelende Nederlanders van tijd tot tijd niet worstelden met het vinden van de juiste houding tegenover de vijand en mede door hen zelf betreurde fouten hebben begaan. Een volk bestaat nu uitsluitend niet uit helden, noch uitsluitend uit diplomaten, maar voor het overgrote deel uit gewone mensen, met gewone zorgen over het dagelijkse bestaan van henzelf en de hunnen."

Gerbrandy boos

De opvallend verzoenende woorden vallen verkeerd bij de Nederlandse regering in ballingschap en in het nog bezette deel van Nederland. Volgens premier Gerbrandy vergoelijkt Burger de samenwerking van sommige Nederlanders met de bezetter.

De opstelling van de minister is in strijd met het beleid van de regering, zegt Gerbrandy, dat stoelt op een onverzoenlijke houding tegenover elke vorm van collaboratie met de vijand. Afwijking van deze politiek kan niet anders dan een ondermijnend effect hebben op het verzet in het nog bezette deel van het land.

Kort na Dolle Dinsdag maakte de regering juist nog bekend dat er uitzonderlijk zware straffen zullen worden geëist tegen collaborateurs. Zo werd de doodstraf heringevoerd en werd de strafmaat voor sommige delicten verdubbeld.

Minister Burger zegt dat hij het standpunt van de regering in zijn radiorede juist heeft verdedigd. Hij bedoelde slechts te waarschuwen tegen excessen bij de zuivering.

Volg het nieuws over de bevrijding via onze wekelijkse nieuwsbrief