De bovengrondse Trouw wordt uitgedeeld in Breda · Collectie Verzetsmuseum Amsterdam

Trouw nu bovengronds verkrijgbaar

Verzetskrant Trouw is vandaag voor het eerst bovengronds verschenen. Voor het bevrijde zuiden wordt voortaan een speciale editie gemaakt. Trouw Mededeelingenblad kost een dubbeltje per editie, of 40 cent voor een weekabonnement.

"Trouw had uw genegenheid, blijf ons die schenken", verzoekt de nieuwe krant in de eerste editie. De redactie schrijft dat er zal blijven worden gepubliceerd "tot het persvraagstuk zal zijn opgelost".

De eerste uitgaven van het nieuwe blad kampten nog met kinderziektes. Verbindingen liepen stroef, de redactie was nog niet op elkaar ingespeeld en de krant moest met de hand worden gezet. Toen er uiteindelijk werd gedrukt, viel bovendien de stroom uit.

Het eerste exemplaar is daardoor "voor de helft aan één zijde bedrukt. En in zo geringe hoeveelheid en zo laat dat zowat vele van onze trouwe lezers niet eens konden ervaren hoe het herboren Trouw er wel uitziet!", verontschuldigd de redactie zich. "Trouw is toch verschenen."

Bluf

Het was aanvankelijk geen uitgemaakte zaak dat Trouw ook na het vertrek van de Duitsers zou blijven verschijnen. De redactie zag zichzelf als een echte oorlogskrant, na de bevrijding zou De Standaard weer het protestants-christelijke dagblad van verzuild Nederland kunnen worden. Omdat veel lezers vinden dat die krant echter te welwillend is geweest tegenover de bezetter, is een bovengronds Trouw het alternatief.

Het besluit om door te gaan werd kort voor de bevrijding van Breda genomen na redactieoverleg in Rotterdam. Twee van de drijvende krachten achter de krant in het zuiden, Henk Sol en Wim Bezemer, waren speciaal daarvoor de fontlinie gepasseerd. Bij de Moerdijkbrug wisten ze met valse papieren een Duitse wachtpost te overbluffen, meerdere keren moesten ze in de berm schuilen wegens beschietingen.