Een bakker aan het werk · Nationaal Archief

Koekjes, ijs en gebak verboden, bioscopen gesloten

Het leven in bezet Nederland is wederom iets eentoniger geworden. Vanwege brandstof- en voedseltekorten is een lange lijst met luxeproducten voortaan verboden: consumptie-ijs en ijspoeder, bier, biscuits (inclusief kinderbiscuits), vermicelli, macaroni en spaghetti en zelfrijzend bakmeel.

Daarnaast is het bakkers per 20 september verboden allerlei soorten gebak te bereiden. In de kranten staan de producten uitvoerig opgesomd: "koekjes, banket, speculaas, cake, poffertjes, wafels, gebakjes, taart, gevuld korstgebak, toast of weerter beschuit, paneermeel en dergelijke".

Om brandstof te besparen moeten de bakkers bovendien gaan samenwerken bij de productie van brood. In overleg met de plaatselijke bakkerijcommissies zal worden bepaald bij welke bakker het werk zal worden voortgezet, de overige bedrijven zullen alleen worden ingezet bij de verkoop.

Elektriciteitsproblemen

Gebrek aan kolen voor de elektriciteitscentrales maakt het nodig de stroomvoorziening verder terug te schroeven. Huishoudens moeten het voortaan doen met ongeveer een derde van de vooroorlogse hoeveelheid. Bij overschrijding van het verlaagde rantsoen volgt volledige afsluiting.

De horeca, kantoren en winkels zullen vanaf een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang geen stroom voor verlichting mogen gebruiken. Bedrijven die onmisbaar zijn voor voedselproductie worden uitgezonderd van de maatregelen.

Bioscopen, theaters en ander amusement mogen helemaal geen stroom meer afnemen en zullen dus bijna allemaal sluiten. Theater Diligentia in Den Haag is een uitzondering: omdat het theater een dakraam heeft, kan de Nieuwe Rotterdamsche Comedie een stuk van Johan Broedelet blijven opvoeren.

Kinderstraatfeestjes

"Wij zullen zuinig tot het uiterste, zelfs gierig moeten zijn met elektra, met gas, met water", concludeert Het Nieuws van den Dag. "Want het schijnt nog eens duidelijk gezegd te moeten worden: de energiebedrijven in de grote centra moeten teren op de kolenvoorraad die zij bezitten, aanvulling is onder de huidige omstandigheden volstrekt onmogelijk."

De politie van Rotterdam laat daarnaast weten dat kinderstraatfeestjes tot nader order verboden zijn in de stad, ook als er al eerder een vergunning voor is afgegeven. Een reden wordt niet genoemd, alleen dat de festiviteiten "onder de huidige omstandigheden niet kunnen doorgaan".