Popup

Zelfverrijking bij Amarantis

Video Bij een van de grootste scholenkoepels van ons land, Amarantis, hebben bestuurders zich schuldig gemaakt aan zelfverrijking. Er heerste bovendien een angstcultuur. Dat staat in een conceptrapport over de ondergang van Amarantis.

Bekijk en luister ook...

Meest afgespeeld afgelopen 24 uur