Popup

'Ozb-systeem kan beter en efficiënter'

Video De Vereniging Eigen Huis wil dat de OZB in de huidige vorm verdwijnt. Daarvoor in de plaats moet een systeem komen waarbij zowel huiseigenaren als huurders een heffing betalen, die mede is gebaseerd op de omvang van het huishouden. Hans de la Porte van VEH legt uit waarom.

Bekijk en luister ook...

Meest afgespeeld afgelopen 24 uur