Onderzoek naar nieuwe vakbeweging

De kern van een nieuwe vakbeweging is zorgen voor een rechtvaardige samenleving en samen sterk staan. Een ideale vakbeweging raadpleegt leden over belangrijke veranderingen van beleid. Ook moet er veel aandacht zijn voor werkgelegenheidsthema's.

Die stellingen komen uit een panelonderzoek naar een nieuwe vakbeweging onder bijna 7000 FNV-leden en bijna 600 niet-leden. Het onderzoek is maandag gepresenteerd tijdens een congres van negentien aangesloten vakbonden van de FNV-vakcentrale.

Op dit moment werkt Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma samen met een commissie aan een grootscheepse hervorming van de FNV, nadat de vakcentrale door interne verdeeldheid over het pensioenakkoord vorig jaar in diepe crisis was gekomen. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in het uiteindelijke plan voor een Nieuwe Vakbeweging dat Klijnsma op 1 mei presenteert. Eind juni moet op een congres de Nieuwe Vakbeweging het licht zien.

Uit het onderzoek blijkt verder dat iedereen welkom is en dat geldt zelfs voor ondernemers. Daarnaast vindt een meerderheid van de leden een sterke positie tegenover de werkgever belangrijk. Andere onderwerpen die hoog scoren zijn cao-onderhandelingen en ondersteuning bij en zorgen voor een sociaal plan.

Opmerkelijk is dat de niet-leden zakelijker staan tegenover solidariteit tussen de verschillende vakbonden, ook als het gaat om de verdeling van de contributiegelden. De niet-leden gaan meer uit van de eigen verantwoordelijkheid van de sector, al is een meerderheid er voor dat grotere sectoren de kleinere moeten ondersteunen.

Voor grote groepen potentiele leden is de hoogte van het lidmaatschap van een vakbond reden om geen lid te worden. Drie op de tien niet-leden wil waarschijnlijk wel lid worden in de toekomst.

Dit artikel is afkomstig van Teletekst.
Een uitgebreider artikel staat hier: Onderzoek nieuwe vakbeweging

Video en audio

Meer video en audio