Europees noodfonds naar 800 mrd

Het nieuwe permanente Europese noodfonds, ESM (Europese Stabiliteits Mechanisme), voor eurolanden in problemen wordt opgehoogd naar 800 miljard euro. Dat hebben de ministers van financien van de 17 eurolanden in Kopenhagen vanmiddag besloten. Tot nu toe was 500 miljard euro voor het vangnet toegezegd, maar dat zou niet genoeg zijn als ook landen als Italië en Spanje aankloppen voor financiële ondersteuning.

De leenpot van 800 miljard euro bestaat uit de al beloofde 500 miljard, aangevuld met de reeds verstrekte leningen aan Griekenland, Ierland en Portugal van opgeteld 200 miljard euro, bijna 50 miljard euro van de Europese Commissie en 53 miljard euro aan bilaterale leningen aan Griekenland.

Minister De Jager noemt het fonds van bijna "één biljoen dollar" een "geloofwaardige brandmuur in de strijd tegen de schuldencrisis". Voor de probleemlanden betekent het niet dat de hervomingen en bezuinigingen minder urgent zijn. "Het moet niet zo zijn dat een verhoogd noodfonds leidt tot een verminderde inspanning", aldus De Jager.

Duitsland en Finland voelden er niets voor om het ESM op te hogen naar 1000 miljard euro zoals sommige landen wilden. De twee landen blokkeerden daarom de mogelijkheid om ook de nog resterende 240 miljard euro uit het bestaande en tijdelijke noodfonds EFSF (Europese Financiële Stabiliteits Faciliteit) naar het nieuwe steunfonds over te hevelen.

Het EFSF is in mei 2010 opgericht na de eerste redding van Griekenland, omdat gevreesd werd dat er nog landen in de problemen zouden komen. In het EFSF zat op papier 780 miljard euro maar daarvan bleek maar 440 miljard echt inzetbaar te zijn, waarvan inmiddels 200 miljard euro is verbruikt.

Dit artikel is afkomstig van Teletekst.
Een uitgebreider artikel staat hier: Europees noodfonds naar 800 mrd

Video en audio

Meer video en audio