Beelden knabbelvisjes

Op 3 maart is in de Journaaluitzendingen van 16.00 en 17.00 uur bij het onderwerp over knabbelvisjes Youtube-beeld gebruikt van Patricia Serrano, zonder dat haar vooraf toestemming was gevraagd. Wij betreuren dat dit door een misverstand niet is gebeurd.