LIVE Live: debat regeringsverklaring

Toegevoegd: dinsdag 13 nov 2012, 07:37
Laatste wijziging: woensdag 14 nov 2012, 08:03
 • 23:14 uur

  Liveblog gesloten

  Het debat is voorbij en het liveblog voor vandaag is gesloten. Morgenochtend kunt u weer bij ons terecht voor alle ontwikkelingen. Een hele goede nacht gewenst!  

 • 23:07 uur

  Morgen om 11.00 uur verder

  Rutte antwoordt de Tweede Kamer morgen in Eerste Termijn.

 • 23:05 uur

  Het debat is afgelopen

  Het debat is afgelopen. Pechtold wil weten of er niet een aantal vragen schriftelijk door het kabinet kunnen worden beantwoord. Rutte zegt dat dat het geval is, dat er een aantal antwoorden morgenochtend schriftelijk komen, voordat het debat zal beginnen.   

 • 23:02 uur

  Centjes overhouden voor de uitvaart

  Krol zegt dat zijn partij honderden brieven heeft gekregen en dat de mensen zeggen dat er geen geld meer valt te "grissen". Hij zegt dat de ouderen niet willen dat er aan hun spaarrekening wordt gekomen, want dat geld is voor andere dingen bedoeld, zoals het betalen van de eigen uitvaart.  

 • 22:59 uur

  "Ouderen leveren teveel in"

  50Plus-fractievoorzitter Krol vindt dat de lasten oneerlijk verdeeld worden en dat de ouderen teveel gaan betalen. "De AOWer met een klein pensioentje krijgt de zwarte piet."

 • 22:54 uur

  Krol: Oh Oh Oh

  Krol noemt de versoepeling van het ontslagrecht: ondoordacht, onbetrouwbaar en onacceptabel. "Daarvan zeggen wij dus Oh Oh Oh!"  

 • 22:51 uur

  Krol is de laatste spreker

  Fractievoorzitter Krol van 50Plus is begonnen met zijn bijdrage. Hij is de laatste spreker en heeft 15 minuten spreektijd.   

 • 22:43 uur

  De rekening bij de verkeerde

  Thieme begrijpt niet dat de rekening wordt neergelegd bij de mensen die niet verantwoordelijk zijn voor de economische crisis. Thieme wil dat de vervuiler gaat betalen. Ze is vooral kwaad op Samsom die "zich in het pak van Rutte heeft laat naaien" en zijn ambities voor CO2-reductie en voor duurzaamheid overboord heeft gegooid.  

 • 22:42 uur

  "Idealen inruilen voor macht"

  Thieme vindt dat Samsom zijn idealen heeft ingeruild voor macht, "om zachter te landen in de grindbak".

 • 22:35 uur

  Thieme aan het woord

  De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren is nu aan de beurt. Alleen 50PLUS moet nog spreken.

 • 22:32 uur

  SGP hoopt op goede banden met Israel

  Van der Staaij doet een verzoek aan het kabinet om de banden met Israel aan te halen. Hij wil dat er volgens de bijbel politiek wordt bedreven. De SGP'er vraagt aandacht voor het ongeboren leven en voor de zondagsrust.  

 • 22:23 uur

  Hilariteit om citaat Wiegel

  Van der Staaij krijgt de bewindspersonen en Kamerleden aan het lachen als hij zegt dat hij gekozen heeft voor een citaat van Wiegel om mee af te sluiten, omdat het al laat is en Wiegel in ieder geval niet saai is. Hij leest het citaat twee keer voor: "Ik heb de indruk dat het kabinet al voordat het van start is gegaan door eigen toedoen fors is beschadigd en vraag of het ooit het gezag zal krijgen dat de regering juist in deze tijd zo nodig heeft". Van der Staaij waarschuwt dat Wiegel dit in 1981 zei tijdens het debat over de regeringsverklaring van het kabinet Van Agt/Den Uijl en dat het nooit goed is gekomen met dat kabinet.  

 • 22:21 uur

  "Huwelijken moeten versterkt worden"

  Van der Staaij zegt dat door dit regeerakkoord scheiden makkelijker wordt, maar hij vindt dat juist de nadruk moet komen te liggen op het versterken van huwelijken.  

 • 22:16 uur

  Van der Staaij aan het woord

  SGP-fractievoorzitter Van der Staaij is bezig met zijn bijdrage.

 • 22:12 uur

  Coalitie: moeilijke maatregelen

  Op de eerste dag van het debat over de regeringsverklaring heeft de coalitie de nadruk gelegd op het belang van het nemen van moeilijke maatregelen. Lees hier een samenvatting.

 • 22:09 uur

  Mona Keijzer bij P&W

   

   

 • 22:08 uur

  "Geen fundament"

  Van Ojik vindt net als Pechtold dat er geen fundament is voor dit kabinet.

 • 22:03 uur

  Van Ojik begonnen

  GroenLinks-fractievoorzitter Van Ojik is aan de beurt.  

 • 22:01 uur

  Slob rondt af

  Slob eindigt zijn bijdrage met het toewensen van "Gods onmisbare zegen".

 • 21:59 uur

  Slob doet een oproep aan de bewindspersonen

  Slob kijkt naar de bewindspersonen in vak K en zegt dat hij ze nog iets wil meegeven. "Laat ook in uw hart kijken. Wordt geen bestuurlijke technocraat die regel voor regel het spoorboekje van het regeerakkoord afwerkt, maar toon compassie en bevlogenheid voor mensen, gezinnen, en de problemen die zij ervaren. Zie het als uw opdracht om als bewindspersonen van het kabinet Rutte II bekend te staan als dienstbare politici. Politici die niet hun eigen belang of het partijbelang boven alles laten prefereren, maar het landsbelang voorop stellen."
   

 • 21:56 uur

  "Het gezin is een belangrijke pijler"

  Slob zegt dat zijn fractie bang is voor de stapeling van maatregelen waar gezinnen nu mee geconfronteerd zullen worden: een forse verlaging van de kinderbijslag, oplopende zorgkosten, verminderde hypotheekrenteaftrek, schoolboeken die zelf betaald moeten worden, hogere kosten voor de studerende kinderen en oplopende energiekosten.

 • 21:40 uur

  "Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder"

  ChristenUnie Slob begint met zijn bijdrage en wijst er op dat Pechtold zojuist een bijbeltekst geciteerd heeft. "Letterlijk staat er in Spreuken 11:14: Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei". Slob zegt dat het een tekst is die niet zou misstaan in de regeringsverklaring van vandaag. "En mocht de verwijzing naar de Bijbel of iemand als Den Uijl voor een deel van het kabinet te beladen zijn, dan kan ik melden dat  de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt in zijn inaugurale rede ook naar dit Bijbelgedeelte verwees. Dat deed hij in maart 1933 toen zijn land midden in een grote financiële en economische crisis zat".


   

 • 21:35 uur

  Pechtold ontevreden over buitenlands beleid

  Pechtold vindt het raar dat er op ontwikkelingssamenwerking bezuinigd wordt. "Gaat de minister van Buitenlandse Zaken de PVV rechts binnen halen?", vraagt Pechtold. Er worden 7 ambassades gesloten en volgens hem is er in het regeerakkoord geen aandacht voor Europa. "Europa lijkt het weeskind van Europa", zegt hij. Hij vindt het vreemd dat er geen bewindspersoon is die Europa nadrukkelijk in de portefeuille heeft.  

 • 21:33 uur

  "Geen samenhang en visie"

  Pechtold vindt dat het regeerakkoord van VVD en PvdA samenhang en visie mist. "Er is in allerijl een kaartenhuis in elkaar gezet van blauwe en rode kaarten, maar een fundament ontbreekt''.  

 • 21:30 uur

  Nog geen onderbrekingen bij Pechtold

  Pechtold houdt zijn betoog, zonder daarbij onderbroken te worden. Hij is al bijna aan het einde. De meningen zijn verdeeld over hoe hij het doet.

   

   

 • 21:25 uur

  Pechtold niet blij met nivellering

  "Zonder draagvlak van de ruggengraat van de samenleving zijn dit soort maatregelen gedoemd te mislukken", zegt Pechtold. Pechtold hekelt de nivellering, omdat het banen kost en de middeninkomens volgens hem de rekening betalen. Hij zegt wel dat het beter is dat het via inkomensbelasting wordt geregeld en niet door de inkomensafhankelijke zorgpremie.

 • 21:21 uur

  Pechtold is aan de beurt

  D66-leider Pechtold is begonnen aan zijn bijdrage en heeft kritiek op de manier hoe snel de VVD en de PvdA met elkaar in zee gingen, nadat ze een harde campagne hadden gevoerd. Volgens Pechtold ging snelheid boven zorgvuldigheid.

 • 21:15 uur

  Wilders onderbreekt Buma als eerste en als enige

  Wilders interrumpeert Buma als eerste en als enige. Hij verwijt de CDA'er dat mensen bij het CDA slechter af zijn wat betreft de koopkrachtplannen, dan bij dit kabinet.

 • 21:09 uur

  De VVD is blij dat de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel is

   

 • 21:02 uur

  "Kinderen zijn geen luxeproducten"

  Buma zegt dat kinderen geen luxeproducten zijn en dat hij veel verontwaardigde emails ontvangt van mensen die zich zorgen maken dat ze hun kinderen geen goede toekomst kunnen geven. De CDA'er vindt dat de middeninkomens met kinderen het hardst gepakt worden. Volgens hem beschermt de VVD juist de hoge inkomens en de PvdA de lage inkomens, maar de gezinnen die er tussen zitten zijn de dupe.  

 • 20:58 uur

  Ook Buma maakt de vergelijking met een balletje balletje spel

  Net als D66-leider Pechtold, maakt Buma ook een vergelijking met een balletje balletje spel: "onder welk hoedje je ook kijkt, je bent je inzet altijd kwijt".

 • 20:54 uur

  Buma begint met een grapje

  CDA-leider Van Haersma Buma zegt blij te zijn dat hij als eerste spreker na de dinerpauze het woord mag voeren "in dit circus". Volgens hem "het enige circus waar voorlopig nog wilde dieren zijn toegestaan".

 • 20:53 uur

  Het debat is hervat

  De pauze is voorbij en CDA-fractievoorzitter Buma is begonnen met zijn bijdrage.

 • 20:39 uur

  Slob zit aan de boerenkool

   

   

 • 19:23 uur

  De premier prijst Politiek24 aan

   

   

 • 19:15 uur

  En na de pauze zijn deze mensen nog aan het woord

  Na de pauze krijgt Van Haersma Buma als eerste het woord (25 minuten). En daarna Pechtold (25 minuten), Slob (20 minuten), Van Ojik (20 minuten), Van der Staaij (15 minuten), Thieme (15 minuten) en als laatste Krol (15 minuten).

 • 19:14 uur

  Debat tot 20.45 uur geschorst

  Het debat is tot 20.45 uur geschorst. Er is nu een dinerpauze.

   

 • 19:10 uur

  Het debat wordt trager

  Samsom is al klaar met zijn inbreng, maar hij staat er nog steeds om zijn voornemens te verdedigen. Van Miltenburg heeft zich de kritiek die ze eerder kreeg duidelijk aangetrokken en laat nu alle interrupties toe. Daardoor is de vaart er een beetje uit.  

 • 19:04 uur

  Compilatie van de discussie met Van Miltenburg

   

   

 • 19:00 uur

  D66 grootste onder homo's, maar 50PLUS doet het ook goed

   

   

 • 18:54 uur

  Pechtold valt Samsom aan op streng immigratiebeleid

  Samsom is blij dat er een kinderpardon komt: "U kent de VVD, die wil een strikt migratiesysteem, maar hier hebben we elkaar in gevonden". Maar Pechtold valt Samsom aan op het punt van gezinsmigratie. Hij begrijpt niet waarom een "sociaal-democraat" er mee in kan stemmen dat het huidige kabinet de strenge aanpak op het gebied van immigratie voortzet.  

 • 18:52 uur

  "Vertrouwen heeft een deuk opgelopen"

  Samsom erkent dat het vertrouwen in de politiek door de discussie over de zorgpremie een deuk heeft opgelopen. Hij noemt het gisteren gepresenteerde alternatief "aanvaardbaar voor beide coalitiepartijen".

 • 18:44 uur

  Samsom vindt aandeel duurzame energie te weinig

  Samsom is het eens met Thieme dat het te weinig is dat Nederland maar 4 % duurzame energie heeft, maar ontkent dat hij zijn groene principes overboord heeft gegooid.

 • 18:40 uur

  Wie is die man?

  "Als ik naar de heer Samsom kijk, vraag ik mezelf af: Wie is die man? Wie is die man met z'n groene ambities?", zegt fractievoorzitter Thieme van de Partij voor de Dieren. "Is de klimaatcrisis toch niet zo erg, of ziet de heer Samsom zijn groene ambitiers in duigen vallen? De heer Samsom heeft een huwelijk met een partner gesloten, maar is gescheiden van zijn idealen", aldus Thieme.  

 • 18:35 uur

  Samsom: een fatsoensnorm is gepasseerd

  In het debat zegt Samsom dat de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking de PvdA pijn doet. "Dat ligt ons als een steen op de maag". Onder anderen D66-leider Pechtold wees op eerdere uitspraken van Samsom dat 0,7 procent ontwikkelingssamenwerking een fatsoensnorm is. Samsom erkende dat die norm is gepasseerd. Volgens hem ligt de bezuiniging de PvdA als een steen op de maag, maar had de VVD eigenlijk 3 miljard op ontwikkelingssamenwerking willen besparen, veel meer dan wat nu is afgesproken.

 • 18:28 uur

  De inbreng van Samsom

  U kunt hier meelezen met de tekst van PvdA-fractievoorzitter Samsom.  

 • 18:22 uur

  De Kamer discussieert nu met de Kamervoorzitter

  Zowel Slob, Pechtold, Samsom, Buma en Roemer hebben kritiek op de Kamervoorzitter Van Miltenburg. Pechtold neemt het haar kwalijk dat ze "het debat niet verlevendigt". Van Miltenburg zegt dat ze niet meer dan drie vragen per persoon wil toestaan en dat ze "rondjes wil afwerken" omdat "ze structuur probeert te brengen in het debat". "Het enige wat ik probeer te doen is de interrupties beperken omdat we hier anders tot 3 uur vannacht nog zitten", zegt ze. Ze wil dat er over haar werkwijze een andere keer gesproken wordt, maar de fractievoorzitters laten het daar niet bij zitten. Ze vinden de onderwerpen veel te belangrijk om te snel te behandelen en willen ruim de kans krijgen om Samsom te ondervragen en te debatteren.    

   

 • 18:20 uur

  Van Miltenburg moet zich verdedigen

  Tweede Kamervoorzitter Van Miltenburg krijgt uit alle hoeken kritiek omdat ze veel interrupties niet toelaat.

   

 • 18:04 uur

  Pechtold ook geïrriteerd door Kamervoorzitter

  D66-leider Pechtold mag Samsom van de Kamervoorzitter niet meer onderbreken en hij is daar geïrriteerd door: "dit is een debat", zegt hij terwijl hij Van Miltenburg vragend en boos aankijkt. Eerder kwam Thieme al met Van Miltenburg in een aanvaring.

 • 18:02 uur

  Samsom wordt aangevallen

  Samsom wordt door verschillende fractievoorzitters verweten dat er 1 miljard gekort wordt op ontwikkelingssamenwerking.

 • 17:44 uur

  De oppositie heeft het moeilijk

   

   

 • 17:39 uur

  Samsom: streng met begrotingsregels

  Volgens Samsom zal het kabinet streng zijn met betrekking tot het naleven van de begrotingsregels door andere landen.

   

 • 17:30 uur

  Eerste interruptie door Buma

  Buma wil van Samsom weten of hij meer bevoegdheden aan Europa wil geven. Samsom zegt dat dat denkbaar is, bijvoorbeeld als het nodig is om een land als Spanje dichter bij de euro te krijgen. Hij wil tot het uiterste gaan om de eurozone te redden en wil Zuid-Europa een helpende hand bieden.  

 • 17:27 uur

  Samsom aan het woord

  PvdA-fractievoorzitter Samsom is begonnen met zijn bijdrage. Hij begint met een pro-Europese tekst.

 • 17:25 uur

  Zijlstra onderbreekt Roemer

  VVD-fractievoorzitter Zijlstra wijst Roemer dat hij zelf ook heel hard bezuinigt: 800 miljoen bezuinigingen op hoger onderwijs staat in het SP-programma.  

 • 17:22 uur

  "Rutte II bezuinigt veel te hard en veel te snel"

  Roemer vindt dat het kabinet-Rutte II veel te hard en veel te snel bezuinigt. Volgens hem wordt het neoliberale beleid voortgezet van meer marktwerking in de publieke sector, afbraak in de sociale zekerheid en minder betaalbare huurwoningen. Hij hekelde ook de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking.

   

 • 17:21 uur

  "Er is wel hoop"

  Volgens SP-leider Roemer biedt het wel hoop dat het regeerakkoord zo snel is aangepast onder druk van de bevolking. Hij zei tegen werkers in de thuiszorg, huurders en chronisch zieken, ouderen en mensen in de bouw dat actie voeren helpt.


   

 • 17:14 uur

  "Studeren weer voor de rijken"

  Roemer is verontwaardigd dat "studeren weer voor de rijken wordt". Hij is boos dat de OV-jaarkaart wordt afgeschaft en dat studenten moeten lenen en "met een grote schuld worden opgezadeld".

 • 17:11 uur

  Roemer gaat zijn best doen met de vakbonden

  Roemer wil met Ton Heerts van de FNV zaken doen om de plannen tegen te gaan.  

 • 17:09 uur

  Slecht moment zegt Roemer

  Roemer vindt het een slecht moment dat de WW juist nu wordt afgebroken, in tijden van onzekerheid. Er is moeilijk werk te vinden en dit kabinet heeft mensen die hun baan kwijt raken volgens hem weinig te bieden.  

 • 17:06 uur

  "Slecht doordacht regeerakkoord"

  SP-leider Roemer noemt het regeerakkoord "slecht doordacht" en vindt het zorgelijk dat er teveel marktwerking is in de zorg. Door de marktwerking wordt de zorg volgens hem duurder.  

 • 17:02 uur

  Roemer aan het woord

  SP-leider Roemer is begonnen aan zijn spreektijd.

 • 16:57 uur

  Thieme botst met de Kamervoorzitter

  PvdD-leider Thieme is woedend dat ze van de voorzitter van de Tweede Kamer Van Miltenburg, niet nog een keer mag interrumperen. Ze reageert heftig en loopt daarna furieus naar haar toe op het spreekgestoelte. Maar Van Miltenburg is niet van haar stuk te brengen en wil haar niet het woord geven.  

   

 • 16:52 uur

  Zijlstra moet er een beetje om lachen

  Zijlstra moet lachen om de vraag van Wilders hoe het voelt om de leider te zijn van de grootste socialistische fractie. Hij zegt dat het ebij hoort om compromissen te sluiten en concessies te doen en dat je daarna soms een boodschap moet verkondigen die niet de jouwe is. Fijntjes merkt hij op dat zijn partij (de VVD) wel zijn verantwoordelijkheid heeft genomen.

 • 16:51 uur

  Wilders wil weten hoe het voelt

  PVV-leider vraagt aan VVD-fractievoorzitter Zijlstra hoe het voelt om leider te zijn van de grootste socialistische fractie van Nederland.  

 • 16:43 uur

  Slob: ik moest even tot 10 tellen

  ChristenUnie-fractievoorzitter Slob is boos dat Zijlstra volgens hem zo onaangedaan is over de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Hij verwijt hem dat hij zijn schuldgevoelens heeft afgekocht. Hij vindt het een schande dat dit kabinet nog een extra miljard gaat bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking.

   

 • 16:37 uur

  Pechtold: balletje balletje spel

  D66-leider Pechtold verwijt VVD-fractievoorzitter Zijlstra dat er aan de onderhandelingstafel een balletje balletje spel is gespeeld en dat dat ten koste is gegaan van het geld voor onderwijs. Volgens Pechtold wordt er niet geïnvesteerd. 

 • 16:35 uur

  De VVD-website is weer online...

  ... en vernieuwd. Kijk hier.

   

   

 • 16:33 uur

  Plasterk is bezig met andere dingen

   

   

 • 16:31 uur

  50Plus is niet onder de indruk

   

   

 • 16:26 uur

  De PVV heeft een ganzenbord gemaakt

  De PVV heeft een ganzenbord gemaakt, hier kunt u hem bekijken.

   

   

 • 16:24 uur

  Dit zijn de spreektijden

  1. G. Wilders PVV 30 minuten
  2. H. Zijlstra VVD 35 minuten
  3. E.G.M. Roemer SP 30 minuten
  4. D.M. Samsom PvdA 35 minuten
  5. S. van Haersma Buma CDA 25 minuten
  6. A. Pechtold D66 25 minuten
  7. A. Slob ChristenUnie 20 minuten
  8. A. van Ojik GroenLinks 20 minuten
  9. C.G. van der Staaij SGP 15 minuten
  10. M.L. Thieme PvdD 15 minuten
  11. H.C.M. Krol 50PLUS 15 minuten

  Maar door de interrupties zijn de fractievoorzitters meestal een stuk langer aan het woord.

 • 16:23 uur

  De regeringsverklaring


   

  Het is ook op tekst na te lezen. Klik hier.

 • 16:22 uur

  Timmermans zit in Egypte

  http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/frans-timmermans/agenda

   

   

 • 16:22 uur

  De PvdA presenteert de bewindspersonen

  Op de website van de PvdA zijn alle PvdA-bewindslieden te bekijken.

   

   

 • 16:20 uur

  Zijlstra dient motie in

  VVD-fractievoorzitter Zijlstra heeft een motie ingediend om de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel te krijgen. Ook de aanpassingen om te gaan nivelleren door inkomstenbelasting worden meegenomen. Deze motie komt niet uit de lucht vallen; het is een formalisering van wat gisteren bekend is gemaakt.

 • 16:18 uur

  De VVD-website wordt vernieuwd...

  http://www.vvd.nl/

 • 16:16 uur

  Bouwend Nederland is verbaasd

  Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland en fractievoorzitter voor het CDA in de Eerste Kamer heeft met verbazing kennis genomen van de extra, naar het zich nu laat aanzien, jaarlijkse bezuiniging van 250 miljoen euro op infrastructuur. ''Dit komt er ook nog eens bovenop, náást de eerdere bezuinigingen. Dit is niet goed voor de werkgelegenheid in onze sector, onze infrastructuur én niet goed voor onze economische
  groei.''

 • 15:55 uur

  "VVD en PvdA hebben allebei concessies gedaan"

  VVD-fractievoorzitter Zijlstra zegt dat VVD en PvdA allebei dingen hebben binnengehaald en dat ze allebei concessies hebben gedaan. Hij zegt dat niet het beeld moet worden geschetst dat de VVD-onderhandelaars niet wisten wat er in hun programma stond. Zijlstra is niet trots op de onrust onder de bevolking over de zorgpremie. Volgens de fractievoorzitter is die onrust mede veroorzaakt door de VVD.

   

 • 15:50 uur

  Buma haalt uit naar Zijlstra

   

   

   

 • 15:48 uur

  Wilders: Rutte moet opstappen

  PVV-leider Wilders vindt dat premier Rutte moet opstappen. Hij denkt dat het niet meer goed komt met dit kabinet. 

   

 • 15:36 uur

  "Niet de toekomst van nieuwe generaties verslechteren"

  VVD-fractievoorzitter Zijlstra zegt nog eens hoe belangrijk het is dat de overheidsfinanciën op orde zijn. Hij zegt dat nu niet ingrijpen zou betekenen dat de toekomst van nieuwe generaties slechter wordt. Hij erkent dat de maatregelen iedereen zullen raken. Zijlstra kreeg van veel kanten kritiek op het verschil wat de VVD voor de verkiezingen heeft beloofd en wat de partij heeft binnengehaald.

 • 15:33 uur

  Pechtold mist de "uitgestoken hand"

  D66-leider Alexander Pechtold mist de 'uitgestoken hand' van premier Rutte richting de Kamer. Dat zei hij tijdens de schorsing tegen NOS-journalist Ferry Mingelen. Bij de regeringsverklaring van 2 jaar geleden, toen Ruttes VVD in een minderheidskabinet stapte met het CDA en dat in de Kamer gedoogd werd door
  de VVD, vroeg Rutte wel nadrukkelijk om steun van de Tweede Kamer. Volgens Pechtold ontbrak dat gebaar in de regeringsverklaring die Rutte even daarvoor had voorgelezen. Hij noemde de verklaring ,,wat sobertjes en een beetje tam''.

 • 15:22 uur

  Zijlstra: ik ga geen illusie verkondigen

  VVD-fractievoorzitter Zijlstra zegt in zijn bijdrage dat er de komende jaren 46 miljard bezuinigd moet worden en dat dat 2500 euro per persoon is. "Voor iedereen, ook voor kinderen, voor iedereen," zegt hij. Hij wil geen illusies verkondigen.

 • 14:46 uur

  Wilders: wat een blamage, wat een aanfluiting

  PVV-leider Wilders is de eerste spreker. Zijn eerste woorden: "Wat een bende, wat een enorme bende." Hij noemt de gang van zaken van de afgelopen week verder onder meer nog "een blamage", "een gedrocht" en "een aanfluiting".

  "Ik kijk uit naar een sorry voor de hardwerkende Nederlanders, die fors moeten inleveren", begint hij een lange opsomming van groepen waarvoor hij een 'sorry' verwacht.

   

   

   

 • 14:31 uur

  Kwartier geschorst

  Het debat is een kwartier geschorst. Om 14.45 uur begint de eerste termijn van de Kamer.

 • 14:30 uur

  Rutte : we beginnen met groot gevoel voor urgentie

  Rutte rondt af. Hij zegt dat het kabinet aan de regeerperiode begint met "een groot gevoel voor urgentie". Hij wijst erop dat de coalitie beseft dat er veel gevraagd wordt van mensen, maar dat dit nodig is om in de toekomst sterker te staan. Hij voegt er nog aan toe dat hij en zijn collega's met energie en passie aan de klus beginnen.

 • 14:27 uur

  VVD-Kamerlid Ten Broeke: Rutte plaatst kabinet in historisch rijtje

 • 14:18 uur

  Foto vak K van VVD-Kamerlid Dijkstra

 • 14:06 uur

  Rutte: we maken keuzes en we hakken knopen door

  Rutte wijst erop dat de crisis moet worden aangepakt en dat het regeerakkoord past bij de internationale en nationale economische situatie.

  Hij snapt dat er veel te doen is geweest over de koopkrachteffecten. "Aan elke keukentafel zijn de rekensommen gemaakt."

  Maar weglopen komt ons duur te staan, stelt hij. "En dus maken we keuzes en hakken we knopen door."

 • 14:04 uur

  Premier Rutte leest regeringsverklaring

  De premier zegt dat het samengaan van VVD en PvdA een logisch gevolg is van de verkiezingsuitslag en dat het goed is dat het is geslaagd. Als twee partijen zo afgetekend winnen, schept dat de verantwoordelijkheid om verschillen te overbruggen.

   

   

 • 14:03 uur

  Schultz noemt bezuiniging 25 miljoen fors

  Minister Schultz van Infrastructuur reageert op de 250 miljoen euro die haar ministerie moet inzetten voor een ander potje: de verlenging van de ww. Ze spreekt van een forse bezuinigin, die mogelijk leidt tot uitstel van projecten. Er zijn volgens haar nog geen keuzes gemaakt, maar het bedrag gaat niet alleen ten koste van wegen, maar bijvoorbeeld ook van vaarwegen.

 • 13:59 uur

  Buma: vertrouwen moet hersteld worden

  CDA-leider Buma reageert op de opmerking van premier Rutte dat hij het beleid vol trots zal verdedigen: "Er zal vooral gewerkt moeten worden aan het herstel van het vertrouwen".

 • 13:56 uur

  Rutte: ik ga beleid vol trots verdedigen

  Premier Rutte arriveert voor het debat. Op een vraag van Ferry Mingelen wat voor regeringsverklaring het gaat worden, antwoordt hij: "Een uiteenzetting van het beleid van de komende jaren, dat ik vol trots ga presenteren".

   

 • 13:19 uur

  Bijzonder debat

  Het debat over de regeringsverklaring is een bijzonder debat. Vrijwel het hele kabinet is aanwezig en zit in het zogenoemde vak K. Dat is verder alleen het geval bij de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat na Prinsjesdag.

  Premier Rutte zal om 14.00 uur eerst de regeringsverklaring uitspreken. Daarna wordt er geschorst, zodat er in de fracties kan worden overlegd.

  Vervolgens is de eerste termijn van de Kamer, met spreektijden van 15 (voor de kleinste fracties) tot 35 minuten (voor de VVD en de PvdA). Interrupties tellen niet mee in de spreektijd, zodat sommige sprekers veel langer achter het spreekgestoelte staan.

  Morgen, vanaf 10.15 uur, wordt het debat afgerond.

   

 • 11:32 uur

  Hermans vindt nieuwe regeerakkoord beter

  Loek Hermans, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, vindt het aangepaste regeerakkoord beter dan wat er lag. "Je moet natuurlijk concessies doen, maar je moet wel altijd goed blijven kijken wat voor de VVD acceptabel is. Dit lijkt aan die voorwaarde te voldoen."

 • 09:34 uur

  Wiegel: middeninkomens minder hard gepakt

  VVD-erelid Wiegel kan goed leven met de aanpassingen in het regeerakkoord, zegt hij tegen het ANP. "Dit is te danken omdat hier mordicus verzet tegen is geweest. De macht van de gewone mens is toch groter dan politici denken."

  Hij voegt eraan toe: "De middeninkomens worden nu minder hard gepakt, daar ben ik blij mee."

 • 08:39 uur

  Buma: rekening nog meer bij middeninkomens

  CDA-leider Sybrand van Haersma Buma reageert in het Radio 1 Journaal. Hij spreekt van "een wanvertoning". "Ik zie nog steeds een operatie die de economische crisis niet oplost, maar vooral de crisis in het kabinet. De rekening wordt nog meer doorgeschoven naar de middeninkomens."

 • 07:56 uur

  Marianne Thieme, Partij voor de Dieren

 • 07:53 uur

  'Rutte moet hard werken om vertrouwen terug te winnen'

  Verslaggever Marcel Bril blikt in het Radio 1 Journaal terug op gisteren en neemt een voorschotje op het debat over de regeringsverklaring.

   

   

 • 07:49 uur

  Kranten: historisch excuus, diepe knieval

  De kranten schrijven over de excuses die premier Rutte gisteren maakte voor de commotie rond de inkomensafhankelijke zorgpremie. Het AD noemt de excuses historisch, volgens De Telegraaf is er sprake van een diepe knieval.

 • 07:37 uur

  Kamer debatteert over regeringsverklaring

  Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Het debat zou eigenlijk vorige week plaatsvinden. Maar de Kamer schakelde eerst het Nibud in om de koopkrachteffecten door te rekenen van het voorgenomen beleid. 

  Ondertussen gingen VVD en PvdA opnieuw om de tafel om te onderhandelen over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Daarover bestond met name binnen de VVD onvrede. Gisteren besloten de twee partijen dat er op een andere manier genivelleerd moet worden, namelijk via de inkomstenbelasting.

   

Introductie

Vanaf 14.00 uur debatteert de Tweede Kamer over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte II.