Reacties (1): Allochtonen moeten Nederlands spreken

Minister Verdonk vindt dat allochtonen op straat zoveel mogelijk Nederlands moeten spreken. Dat moet volgens haar in een gedragscode worden vastgelegd. Heeft zij gelijk? Hieronder een selectie van reacties van lezers.

Reacties oproep 'Nederlands op straat' (deel 1):Johan:

Dit gaat natuurlijk over inburgeringsresistente allochtonen die hier na 20 jaar nog geen woord NL spreken. Omdat bij hun kroost te voorkomen moet er gewoon veel meer NL worden geoefend door die groep en de schoteltjes van't dak gehaald.

Tobias:

Ik heb zelf een poos in het buitenland gewoond en het is een verademing als je in je moerstaal of iets wat daar op lijkt kan communiceren van tijd tot tijd.

Nienke:

Ik vind niet dat je mensen kunt verplichten Nederlands te spreken op straat. Dat betekent niet dat ik me er niet aan stoor dat ik mijzelf regelmatig een buitenlander voel in mijn eigen land...

P.J.van Leeuwen:

" Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is! " Nee, Minister Verdonk heeft zeker geen gelijk. Het is spijkers zoeken op laag water. Er zijn Nederlanders die denken Nederlands te spreken maar zijn onverstaanbaar. Wat wil zij daarmee doen? Op naar de volgende luchtballon!

Jolanda Samb:

Mijn Afrikaanse man heb ik in Frankrijk ontmoet medio 70-tiger jaren. Wij besloten in mijn moederland te gaan wonen. In Frankrijk (waar wij destijds studeerden) waren er MCJ's(Maisons de cultures et de Jeunesse) die allerlei cursussen voor studenten en buitenlanders organiseerden, waaronder taalcursussen. Wij dachten zoiets dergelijks in ook Nederland te vinden. Niets van dat alles. Onmogelijk om op een niet dure cursus in te schrijven. Uiteindelijk heeft mijn man zich ingeschreven bij een duur talenprakticum, NIET gericht op buitenlanders. Hoe moesten mensen dit aanpakken die laag opgeleid waren? Er bestonden wel taallessen die door vrijwilligers werden gegeven, goed bedoeld, maar dan neem je buitelnlanders toch niet serieus? Van het ontbreken van wat voor'n cursus dan ook naar inburgering en naar het niet meer spreken van de moedertaal ligt dus ongveer 30 jaar. Heeft Verdonk weleens over balans en gulden middenweg gehoord?

I. Voordouw:

Dat allochtonen niet precies weten wat er van hun verwacht wordt, is grotendeels de tekortkoming van onze overheid. Er is jarenlang geen aandacht besteedt aan integratie, erger nog: er mocht niet over worden gesproken! De laatste jaren is dit echter een bespreekbaar iets en "durft" een bewindslied hier stelling in te nemen. Onduidelijk is echter welke koers men nu wil varen. Zijn wij een multiculturele samenleving waarin iedereen gelijk is en men elkaars cultuurverschillen accepteert, of gaan wij uit van onze "Nederlandse cultuur" en moet een allochtoon zich hieraan aanpassen. Verder vergeet de minister dat er binnen de autochtonen van dit land ook taalverschillen heersen. Elke streek heeft zijn eigen dialect. Hoe wil de minister hier mee omgaan? Kortom deze gedragscode is volgens mij een ondoordachte poging om aan populariteit te winnen. laat elke minister van dit kabinet eerst eens proberen om 1 maand zonder blunders door te komen. daar hebben ze werk zat aan!

M. Kelders:

Waar is minister Verdonk mee bezig? Zat ze zich weer te vervelen? Heeft ze inmiddels het bureau voor tourisme ingelicht, dat de touristen Nedelands moeten praten op straat? De buitenlandse touristen begonnen het na jaren eindelijk weer een beetje leuk te gaan vinden in Nederland, maar nu ze eerst weer de schoolbanken op moeten om Nederlands te gaan leren, zal het weer stil worden op het Keukenhof etc. Mevrouw Verdonk, blijf bij Uw positieve, alstublieft, laat het niet gekker worden.

Frits:

Op straat mag iedereen zijn eigen taal spreken, behalve op school, werk, etc, etc.

Simone:

Lost dat dan meer problemen op dan het creeert? Als je zoiets doorvoert moet je het ook controleren. Hoe doe je dat met al die mensen die een goede reden hebben geen NL te spreken? Bijvoorbeeld die buitenlands bezoek hebben, fries of dialekt of een ander in NL geaccepteerde taal spreken, mensen die teoristen rondleiden of een vraag moeten beantwoorden, zakelui, Duitsers die hier willen winkelen (goed voor de economie), marktlui de die Duitsers wat willen verkopen, mensen met spraakbehindering, doven die gebarentaal gebruiken, ministers die staatsbezoek hebben, mensen die hun kinderen tweetalig opvoeden, mensen die hier vanwege EU regelingen pas zijn komen wonen en het NL nog moeten leren, buitenlanders die we gevraagd hebben hier te komen werken, toeristen, NL die zo lang in het butenland gewoont hebben dat het makkelijker is met elkaar buitenlands te praten. En er zijn vast nog wel veel andere voorbeelden. Natuurlijk vind ik dat mensen die langer in NL wonen NL moeten leren. Daar hebben ze zelf ook wat aan. Ik woon nu 2 jaar in Duitsland, maar dat heeft ook wel een half jaar tot een jaar geduurd voordat ik die taal goed sprak. En mijn vriendin oefent graag Engels. Gelukkig mag dat hier, Engels spreken. Mijn collega's snappen er ook niks van, wat moeten ze doen als ze onze klant in Rotterdam bezoeken?

Michel:

Ze heeft geen gelijk. Ik vind wel dat iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft of permanent in Nederland woont (mensen uit andere Europese lidstaten bijvoorbeeld) Nederlands moet kunnen spreken. Maar wat nu met buitenlandse studenten bijvoorbeeld, die een paar jaar hier wonen en weer vertrekken? Of toeristen?? Gaat erg ver. Ik woon in Finland en NIEMAND hier verplicht mij om Fins (Suomen kieli) te spreken. 

Ola:

1. Er zijn in Nederland genoeg autochtone Nederlanders die verplicht de Nederlandse taal zouden moeten leren. Dat is pas beschamend. Dus mevrouw Verdonk begint u daar maar als eerste mee. 

2. Half spanje is bevolkt met Nederlanders die geen woord Spaans spreken, laat staan weten waar Spanje ligt.

Tom:

Tsja... waarom niet, het integreren moet van twee kanten komen.

J-W van Beers:

Volslagen onzit! Ik vind dat immigranten Nederlands moeten kunnen spreken, maar ze zijn niet verplicht om dat ook te doen op straat... Willen "we" "hun" dan afluisteren ofzo, geeft dat dan dat hogere gevoel van veiligheid? In de vorige zin staan al meer woorden die een verschil maken dan gelijkheid en ik dacht dat het daar nou om ging met de integratie. Laat de overheid eerst nou maar eens regelen dat je niet een half jaar tot jaar moet wachten voordat je uberhaupt mag beginnen met een inburgeringscursus! Hé verdorrie, gebruik ik een buitenlands woord, wilt u dit alstublieft door de vingers zien mevrouw Verdonk?

Coen:

Vreemde maatregel. Wij zijn zelf te lam geweest om de gastarbeiders die we hier heen haalden fatsoenlijk Nederlands te leren! Logisch dat ze dat hun kinderen ook niet konden leren. Vreemd eigenlijk om van allochtoon te spreken als het gaat om iemand die hier geboren en getogen is. We kunnen beter leren wat vriendelijker voor elkaar te zijn, in welke taal dan ook.

A. Hendriks:

Deze minister zegt wel vaker vreemde dingen, maar dit is wel heel curieus. Het recht om onderling de taal te spreken die je verkiest, is een cultureel recht en is nauw verwant met vrijheid van meningsuiting. De EU bekritiseert (terecht) Turkije omdat het de Koerden beperkt in het gebruiken van de Koerdische taal. En dan zou de Nederlandse minister van Integratie van iedereen gaan verwachten dat ze alleen maar Nederlands spreken? Ik zou graag zien dat de minister haar dagdromen over een monocultureel, homogeen Nederland, waarin iedereen exact hetzelfde is, voor zich hield. De werkelijkheid is gelukkig anders.

Louis Lubbers:

Ik ben het er helemaal mee eens. We wonen toch in Nederland, dan spreek je gewoon Nederlands. 

A. Keppels:

Het zou de intergratie wel makkelijker maken, maar er moet geen taalpolitie komen die boetes gaat uitdelen. Overigens is de integratie ook in Amerika vaak niet altijd een succesverhaal. We zullen in Nederland segregatie moeten accepteren.

Hans:

Helemaal mee eens, een belangrijke element in de Nederlandse cultuur is zijn taal. Onze inwoners moeten vaardig zijn in onze taal anders gaat een groot deel van onze indentiteit verloren. Als men in Amsterdam aan een willekeur iemand de weg wil vragen, is het al moeilijk genoeg om iemand te vinden die de Nederlandse taal beheerst. Ik merk dit regelmatig op, laatst moest ik bijna 15 verschillende mensen vragen, voordat ik iemand tegenkwam die mijn vraag kon verstaan en zelfs dat was in het Engels! Verschrikkelijk! Er is niets mis met het uiten van een andere taal of dialect op straat. Men is vrij in de keuze welke taal men gebruikt, maar als je in de Nederlandse samenleving wilt samenleven dan is de beheersing van het Nederlands cruciaal! Voor de boodschap, de zorg in noodgevallen, het vinden van een baan enz enz. Nederland is voor Nederlanders en Nederlanders moet het Nederlands beheersen ongeacht zijn culturele achtergrond!

Wiep van der meer:

Wat een non-issue! De minster zou er goed aan doen, met echt integratiebeleid te komen, door bijv. werkgevers te verplichten allochtone jongeren en ouderen aan te nemen, en zich niet te laten verschuilen achter de gebruikelijke smoesjes.

Franka de Vroege:

Deze oprisping van mevrouw Verdonk lijkt me ook de nekslag voor de toeristische sector. Moeten de Japanse toeristen eerst een spoedcursus Nederlands volgen alvorens naar de molens en tulpen te mogen kijken? En wat met de Friezen? Bovendien lijkt het me voor de gemiddelde Randstedeling ook een moeilijke opgave om Nederlands te spreken, zijn er uberhaupt (Duits) nog mensen met de know-how (Engels) om correct Nederlands te spreken? Laten we blij zijn dat we in Nederland zoveel talen om ons heen horen en ons realiseren dat we wereldburgers zijn. Natuurlijk is de achterliggende gedachte van dit plan om allochtonen weer eens te betuttelen. Laten we hen liever aanmoedigen om zich in Nederland thuis te voelen. Taal komt dan vanzelf. De meeste nieuwe Nederlanders doen hun best om zich de taal eigen te maken.

Taco:

Absurd! Mijn vrouw is Colombiaanse. Ze spreekt perfect Nederlands, heeft hier gestudeerd en werkt als creatief therapeute. Maar onze kinderen voeden we tweetalig op: Nederlands en Spaans. Zij praat Spaans met de kinderen, ik praat Nederlands met hen. Als mijn vrouw gaat winkelen met de kids, wordt er dus Spaans gepraat. Ook op straat, maar dat mag straks niet meer, als het aan mevrouw Verdonk ligt? Dit is geen aanmoediging tot integratie, maar tot polarisatie. In plaats dat we trots zijn op de smeltkroes van onze interculturele samenleving die Nederland kenmerkt, slaan we nu uit angsthazerij een weg van ontkenning en verdrukking in? Minister Verdonk, kom alstublieft tot bezinning!

Deel deze pagina

Nieuws

Video en Audio

Meer video en audio