Prostitutie minderjarigen onderschat

 »
  ANP

De overheid onderschat het aantal minderjarigen dat slachtoffer is van gedwongen prostitutie. Dat blijkt uit een rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel & Seksueel Geweld tegen Kinderen, dat later vandaag verschijnt.

De beschikbare cijfers laten zien dat 16 procent van de 1.222 bekende slachtoffers van mensenhandel minderjarig is, maar doordat instanties als Bureau Jeugdzorg en de politie niet altijd hun meldplicht nakomen, zijn de cijfers te rooskleurig.

Loverboys

De rapporteur, Corinne Dettmeijer, verwacht bovendien dat veel van de jongste volwassen slachtoffers (452 tussen de 18 en 23 jaar) al geprostitueerd werden toen ze nog minderjarig waren.

De meeste minderjarige slachtoffers (59 procent) hebben de Nederlandse nationaliteit. Vaak zijn zij slachtoffer van loverboys. Ruim een kwart van de minderjarigen komt uit Afrika.

Deel deze pagina

Video

'Overheid onderschat aantal minderjarigen in prostitutie'

De overheid onderschat het aantal minderjarigen dat slachtoffer is van gedwongen prostitutie. Dat staat in een rapport van de... Nationaal Rapporteur Mensenhandel & Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Audio

  • 'Bureau Jeugdzorg heeft moeite met onderkenning mensenhandel' De overheid onderschat het aantal minderjarigen dat seksueel wordt uitgebuit. Dat komt doordat Bureau Jeugdzorg en de... voogdij-instelling Nidos de slachtoffers niet of nauwelijks melden bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel. Nationaal Rapporteur Mensenhandel & Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer reageert.

Video en Audio

Meer video en audio