SCP: uitzendbureaus discrimineren

Volgens het SCP is de kans op een baan voor een autochtoon groter dan voor een allochtoon»
Volgens het SCP is de kans op een baan voor een autochtoon groter dan voor een allochtoon ANP

Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden krijgen nog altijd veel minder snel een baan via een uitzendbureau dan autochtonen. Dat staat in 'Op Achterstand', een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Om twee banen aangeboden te krijgen, zijn voor een autochtoon gemiddeld vier bezoeken aan een uitzendbureau genoeg. Een allochtoon heeft voor hetzelfde aanbod zeven bezoeken nodig. De gemiddelde kans op een baan is voor een autochtoon 1,6 keer zo groot als voor een allochtoon, zeggen de onderzoekers.

Het SCP onderzocht de uitzendbranche met mystery guests: twintig acteurs legden 460 bezoeken af aan uitzendbureaus. Zij kregen vrijwel hetzelfde cv mee en hadden antwoorden op de meestgestelde vragen uit hun hoofd geleerd. De acteurs spraken accentloos Nederlands en hadden hetzelfde voorkomen: nette kleding, rustige tred, goede manieren en geen opzichtige sieraden.

Onderscheid

Uit het onderzoek kwam naar voren dat Marokkaanse Nederlanders evenveel kans op een baan hebben als autochtone Nederlanders. Volgens de onderzoekers komt dat doordat werkgevers juist een heel negatief beeld hebben van die groep. Omdat de Marokkaanse acteur niet in dat plaatje paste en representatief overkwam, werd hij positiever beoordeeld dan de Turkse, Surinaamse en Antilliaanse acteurs die het SCP gebruikte.

Het onderzoek (.pdf) richtte zich op jongeren van 22 en 23 jaar. Bij vrouwen werd minder op afkomst gelet dan bij mannen. "Niet-westerse vrouwen worden wellicht gezien als betrouwbaarder en ambitieus, terwijl migrantenmannen als bedreigender worden gezien", schrijven de onderzoekers.

Vooral Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden maken minder kans op een baan. Marokkaanse Nederlanders maken evenveel kans als autochtone Nederlanders, constateert het SCP. Bij online sollicitaties maken uitzendbureaus in de eerste fase van de selectie geen onderscheid naar achtergrond. "Dan lijkt vooral te worden geselecteerd op kerncompetenties."

Discriminatie?

Volgens onderzoeker Iris Andriessen is het lastig om de oorzaak van discriminatie bij persoonlijk contact vast te stellen. "Het onderzoek legt geen mechanismen bloot. We weten uit eerder onderzoek dat werkgevers een voorkeur hebben voor autochtone sollicitanten. Uit ander onderzoek weten we dat uitzendbureaus bereid zijn om toe te geven aan verzoeken van werkgevers om liever een autochtoon te selecteren, of om andere groepen uit te sluiten."

"In eerste instantie zou het kunnen liggen aan wat intercedenten menen dat werkgevers liever willen. Een tweede oorzaak zou kunnen zijn dat het beeld van bepaalde groepen ongunstiger is, dus dat de inschatting van het risico groter is bij niet-westerse groepen. Ook weten we dat discriminatie samenhangt met de conjunctuur. Als het slechter gaat met de economie, wordt er meer gediscrimineerd", zegt Andriessen.

Het SCP stelde 'Op Achterstand' op in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de werkgevers en werknemers.

Deel deze pagina

Video

Blanke Nederlanders, en dan vooral vrouwen, krijgen veel sneller een baan aangeboden dan immigranten. Dat... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bij uitzendbureaus. Het zijn vooral Turken, Surinamers en Antillianen die worden gediscrimineerd.

 • Onderzoek SCP: discriminatie bij uitzendbureaus

  Blanke Nederlanders, en dan vooral vrouwen, krijgen veel sneller een baan aangeboden dan immigranten. Dat... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bij uitzendbureaus. Het zijn vooral Turken, Surinamers en Antillianen die worden gediscrimineerd.

 • SCP-onderzoeker over discriminatie door uitzendbureaus

  Onderzoeker Iris Andriessen van het SCP, over discriminatie door uitzendbureaus.

 • Acteurs vertellen over onderzoek naar discriminatie

  Acteurs Ryanne Roozendaal en Enyonam Segbedzi over hun medewerking aan het SCP-onderzoek 'Op achterstand'... over discriminatie door uitzendbureaus.

 • Discrimineren uitzendbureaus nou wel of niet?

  Uitzendbureaus zeggen dat ze niet discrimineren. Sterker nog, ze zeggen dat "gekleurde Nederlanders bij ons... net zo makkelijk een baan vinden, als blanke Nederlanders". Maar is dat ook zo? Het Sociaal en Cultureel Planbureau stuurde twintig mensen op pad, om werk te zoeken. Ze hebben een verschillende afkomst en, wat de uitzendbureaus natuurlijk niet wisten, het zijn acteurs.

Audio

 • 'Discriminatie sterk verminderd sinds vorig jaar' Aart van der Gaag van de belangenorganisatie ABU van de uitzendbureaus reageert op de uitkomst van SCP-onderzoek waaruit blijkt dat... uitzendbureaus nog discrimineren.

Video en Audio

 • » "Teentje knoflook, een ui en aloë vera" Audio Boeren zoeken nieuwe manieren om antibiotica uit de stallen te houden.22 okt 2014, 6 keer afgespeeld
 • » Geen antibiotica in de stal Audio Maino Remmers onderzoekt vandaag de mogelijkheden die Nederlandse veehouders hebben om het gebruik...22 okt 2014, 1 keer afgespeeld
 • » Team Juncker kan aan de slag Video De nieuwe Europese Commissie onder voorzitterschap van de Luxemburger Claude Juncker kan op 1...22 okt 2014, 0 keer afgespeeld

Meer video en audio