Armoede in 2011 sterk toegenomen

 »
  NoHoDamon - Flickr / Creative Commons by-nc-nd

De armoede in Nederland neemt snel toe. Niet alleen ouderen, allochtonen en alleenstaande ouders hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen, maar steeds vaker geldt dat ook voor zelfstandige ondernemers.

In 2011 is de armoede in Nederland over de hele linie sterk gestegen. Dat blijkt uit het armoedesignalement 2012 (pdf) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

1 miljoen Nederlanders

In het jaarlijkse rapport staat dat het aantal Nederlanders dat niet goed kan rondkomen vorig jaar met 180.000 is toegenomen tot ruim 1 miljoen. Dat is ruim 7 procent van de bevolking. Ook het aantal mensen dat langer dan vier jaar in armoede leeft neemt toe.

In 2010 hadden 945.000 mensen een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikend-criterium. In 2011 was dit opgelopen tot 1.126.000.

Het niet-veel-maar-toereikend-criterium ligt per maand voor alleenstaanden op 1022 euro, en voor een gezin met twee kinderen op 1920 euro.

Jonge gezinnen

De kans om in armoede terecht te komen is voor jonge gezinnen sterker gestegen dan voor andere groepen. Van de groep van 30 tot 44-jarigen is 8,4 procent arm.

Dat komt volgens onderzoeker Vrooman van het SCP door hun specifieke positie op de arbeidsmarkt. Vaak zijn het zzp'ers, werken ze in dezelfde sector of hebben een flexibel contract dat niet wordt verlengd.

Huizenmarkt

Volgens het CBS hebben deze jonge gezinnen ook last van de situatie op de huizenmarkt. Ze hebben het huis gekocht op de top van de markt. Ook het risico op restschuld is bij deze groep, vaak tweeverdieners, het hoogst.

Voor 2012 en 2013 verwacht Vrooman eveneens een stijging van de armoede

Deel deze pagina

Video

Armoede in Nederland toegenomen

De armoede in Nederland is sterk toegenomen. Dat blijkt uit gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau... voor de Statistiek.

Audio

  • 'De crisis begint zijn tol te eisen' Flink meer Nederlandse huishoudens leefden vorig jaar onder de armoedegrens. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en het... Centraal Bureau voor de Statistiek in hun jaarlijkse armoederapport. André Meinema van de economieredactie geeft een toelichting.

Video en Audio

Meer video en audio