Keihard rapport over Amarantis

Amarantis Onderwijsgroep»
Amarantis Onderwijsgroep  

Bij scholengroep Amarantis faalde de afgelopen jaren niet alleen het bestuur, maar ook het toezicht. Die conclusie trekt de commissie die onderzoek deed naar de financiële problemen bij de instelling voor mbo-studies en voortgezet onderwijs in het noorden van de Randstad.

Uit het conceptrapport dat zaterdag uitlekte, bleek dat de top van Amarantis zichzelf verrijkte en incapabel was. De directieleden en hun adviseurs hadden ieder twee lease-auto's van de zaak, een vaste ov-vergoeding en taxivergoedingen. Een van de adviseurs zou jaren op de loonlijst hebben gestaan, zonder dat hij nog iets deed voor Amarantis. Zelf ontkent hij dit in een e-mail aan de NOS.

Nader onderzoek

In het eindrapport (.pdf) zijn de "signalen van vermeende onregelmatigheden" niet meer opgenomen. De commissie heeft ze apart aan minister Bussemaker gemeld en gevraagd nader onderzoek te doen. Mogelijk worden de betrokken bestuurders en adviseurs daarvoor nog strafrechtelijk vervolgd.

De kern van de financiële problemen ligt volgens de commissie bij de fusie van de zestig scholen in 2007. Er werd vooral gekeken naar de inhoud van het onderwijs, naar het behoud van banen en naar de christelijke identiteit. Op de financiën, het bestuursmodel en de organisatie werd onvoldoende gelet.

Scherpere eisen

De commissie laat weinig heel van de manier waarop Amarantis werd bestuurd en gecontroleerd. De raad van toezicht was ineffectief, het college van bestuur bezat niet de juiste competenties, de accountant was niet kritisch genoeg en de onderwijsinspectie onderkende de ernst van de situatie onvoldoende. Daarnaast bleven de problemen lange tijd onbekend bij het ministerie van Onderwijs.

De commissie vraagt zich af of er wel voldoende grip is op scholengroepen met zo'n enorme omvang als Amarantis en of het gerechtvaardigd is om bestuurders zo veel autonomie te geven. Er moeten scherpere eisen gesteld worden aan de kwaliteit van bestuurders en toezichthouders, is de conclusie van de onderzoekers. De commissie vindt niet dat grote scholengroepen geen bestaansrecht hebben, maar wil er wel een discussie over op gang brengen.

Deel deze pagina

Video

  • video Bestuur en toezicht Amarantis hebben gefaald Falend bestuur en zwak toezicht leidden tot de financiële problemen bij onderwijsinstelling Amarantis. De... commissie die de problemen heeft onderzocht, heeft geen goed woord over voor het gebrek aan daadkracht bij het bestuur en de raad van toezicht. De bestuurders hebben volgens de commissie jarenlang hun verantwoordelijkheden ontlopen.
  • video 'Commissie wil discussie over alle scholenkoepels' Alle betrokkenen bij de onderwijskoepel Amarantis hebben gefaald. Niet alleen de bestuurders, maar ook de... Raad van Toezicht, de Onderwijs-inspectie, het Ministerie en de accountants. Dat concludeert de commissie in haar eindrapport. Verslaggever Lidwien Gevers was bij de persconferentie.
  • video 'Alle betrokkenen Amarantis hebben gefaald' Alle betrokkenen bij de onderwijskoepel Amarantis hebben gefaald. Niet alleen de bestuurders, maar ook de... Raad van Toezicht, de Onderwijsinspectie, het ministerie en de accountants. Dat concludeert de commissie, die in mei ingesteld werd naar aanleiding van ernstige financiële problemen bij de scholenkoepel. Die commissie presenteert op dit moment haar eindrapport.

Audio

  • 'Geldtekort Amarantis mede door fusies' Een concept van het onderzoeksrapport naar de financiële problemen van scholengemeenschap Amarantis was zaterdag al uitgelekt,... maar vanmorgen is het officiële rapport aangeboden aan de minister van Onderwijs, Jet Bussemaker. Verslaggever Trudy van Rijswijk was daarbij.
  • Wat ging er mis bij Amarantis? Vandaag verschijnt een vernietigend rapport over het bestuur bij scholenkoepel Amarantis. De inhoud, deels uitgelekt dit weekend,... heeft al veel reacties los gemaakt en de eerste maatregelen zijn inmiddels al aangekondigd door de betrokken staatssecretaris. Afgelopen winter kwamen de grote financiële problemen van Amarantis aan het licht.
  • 'Raad van toezicht had moeten ingrijpen bij Amarantis' Het ging de bestuurders van scholenkoepel Amarantis niet om het onderwijs, maar om zelfverrijking. De top had meer oog voor dure... auto's en andere luxegoederen. Dat staat in het uitgelekte conceptrapport over de scholengigant. Later vandaag wordt het rapport officieel gepresenteerd. We praten erover met Rienk Goodijk, hoogleraar Governance in de semi-publieke sector aan de Universiteit van Tilburg en schrijver van het boek 'Falend toezicht in semipublieke organisaties?'.
  • 'Geval Amarantis is een wake-up-call' Bestuurders die zichzelf verrijkten, een te optimistische begroting en veel te weinig toezicht. Hierdoor kwam onderwijsinsteling... Amarantis in grote financiële problemen. Dit moet in de toekomst niet meer mogelijk zijn, vindt de MBO Raad. Daarom heeft de brancheorganisatie een aantal maatregelen genomen om een 'tweede Amarantis' te voorkomen. Jan van Zijl, voorzitter van de MBO-Raad, reageert.
  • 'Situatie Amarantis schokkend en onthutsend' Niet alleen het bestuur faalde, ook het toezicht. Zojuist is het officiële onderzoeksrapport over de financiële problemen en... misstanden bij scholengemeenschap Amarantis bekend gemaakt en aangeboden aan de minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Verslaggever Trudy van Rijswijk is erbij.
  • 'AOb gaf voldoende signalen af over Amarantis' Vandaag verscheen een keihard rapport over scholengroep Amarantis. Niet alleen het bestuur, maar ook het toezicht faalde is de... conclusie. Uit het rapport blijkt dat de top van Amarantis zichzelf verrijkte en incapabel was. Andre Steenhart van de Algemene Onderwijsbond AOb heeft vaak met het bestuur van de scholenkolos om tafel gezeten.

Video en Audio

Meer video en audio