Kamer geschokt over Amarantis

 »
  NOS

Een meerderheid in de Tweede Kamer van PvdA, CDA, SP en PVV is geschokt over de berichten van misstanden bij scholengemeenschap Amarantis. Uit een conceptrapport blijkt dat bij de onderwijsmoloch bestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan financiële onregelmatigheden, belangenverstrengeling en zelfverrijking.

Regeringspartij PvdA wil van het ministerie weten hoe het zover heeft kunnen komen. "Het is dieptriest dat bestuurders hun portemonnee belangrijker vonden dan het onderwijs aan scholieren", zegt het PvdA-Kamerlid Jadnanansing. Ze wil nog niet zeggen wat er met de falende bestuurders moet gebeuren, omdat pas maandag het definitieve rapport wordt gepresenteerd.

Afgelopen

Oppositiepartij CDA noemt het rapport "heel erg schokkend en "veel erger dan verwacht". Het CDA-Kamerlid Rog wil kijken of bestuurders geld terug kunnen geven. "Bestuurders hebben zelf verantwoordelijkheid. We moeten kijken of er wat te halen valt", aldus Rog. De controle op onderwijsbestuurders moet volgens hem verbeterd worden.

Oppositiepartijen SP en PVV vinden dat de bestuurders strafrechtelijk vervolgd moeten worden. PVV-Kamerlid Beertema wil dat de minister aangifte doet. "Laat het Openbaar Ministerie onderzoeken wat er mis is gegaan", aldus Beertema.

"Belangenverstrengeling en financiële onregelmatigheden zijn strafbaar", zegt SP-Kamerlid Van Dijk. Het conceptrapport toont volgens de SP het failliet aan van de schaalvergroting in het onderwijs. "Het moet afgelopen zijn met de zelfverrijking door schoolbestuurders die alle ruimte krijgen om onderwijsgeld te verspillen."

Falende bestuurders

De SP pleit voor schaalverkleining en het op non-actief stellen van falende bestuurders. Ook moet volgens de SP de huisvesting door de lokale overheid worden gedaan. "Zo voorkomen we dat bestuurders projectontwikkelaars worden."

Minister Bussemaker van Onderwijs en regeringspartij VVD reageren maandag na de officiële presentatie van het rapport.

Deel deze pagina

Video

Zelfverrijking bij Amarantis

Bij een van de grootste scholenkoepels van ons land, Amarantis, hebben bestuurders zich schuldig gemaakt aan zelfverrijking. Er... heerste bovendien een angstcultuur. Dat staat in een conceptrapport over de ondergang van Amarantis.

Audio

  • Beertema (PVV): laat de minister aangifte doen tegen Amarantis Geschokte reacties in de Kamer op een uitgelekt rapport, over misstanden bij de scholengemeenschap Amarantis. In dat rapport staat... dat de schoolbestuurders zich schuldig maakten aan zelfverrijking en belangenverstrengeling. Een gesprek met PVV-Kamerlid Harm Beertema.
  • Van Dijk (SP): rapport Amarantis zeer schokkend Grote schoolkolossen zijn onmogelijk. Dat is volgens de SP in de Tweede Kamer nu aangetoond door de misstanden bij de Amarantis... scholengemeenschap waarover vandaag een onderzoeksrapport bekend werd. Daaruit blijkt dat de schoolbestuurders zich schuldig maakten aan zelfverrijking en belangenverstrengeling. Een gesprek met SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk.

Video en Audio

Meer video en audio