Veel vragen over patiëntendossier

Voorlichtingsmateriaal over het elektronisch patiëntendossier»
Voorlichtingsmateriaal over het elektronisch patiëntendossier ANP

De Tweede Kamer heeft nog veel vragen over het nieuwe systeem waarmee patiëntengegevens landelijk elektronisch worden uitgewisseld. De mensen die het systeem hebben ontwikkeld, belegden vandaag een bijeenkomst voor Kamerleden.

Het is de bedoeling dat onder anderen huisartsen, ziekenhuizen en apothekers zelf een zogenoemd Schakelpunt invoeren om gegevens uit te wisselen. De patiënt moet daarvoor toestemming geven. Eerder strandde invoering van een elektronisch patiëntendossier in de Eerste Kamer. De Senaat vond dat de privacy niet genoeg is gewaarborgd.

Niet overtuigd

Het nieuwe systeem moet ingaan op 1 januari. Onder meer regeringspartij PvdA was na de uitleg van vandaag nog niet overtuigd dat het nieuwe dossier goed zal werken. De PvdA benadrukt dat de mensen wel moeten weten waar ze ja tegen zeggen, dat ze daarover eerlijke informatie moeten krijgen en dat het systeem veilig moet zijn. Coalitiepartner VVD noemde de uitleg over het systeem vandaag "informatief".

Deel deze pagina

Video

Audio

  • Schippers: huidig epd is houtjetouwtje met plakband aan elkaar Minister Schippers heeft er vertrouwen in dat het nieuwe elektronische patiëntendossier goed gaat werken. Toch gaat ze de regels... rond beveiliging en de privacy aanscherpen. De bedoeling is dat zorgverleners zelf dat systeem per 1 januari gaan invoeren. Maar er zijn veel zorgen, bijvoorbeeld of het wel veilig genoeg is.

Video en Audio

Meer video en audio