Bijna 30% langer dan 1 jaar in WW

Vacatures»
Vacatures ANP

Door verslaggever Gert-Jan Dennekamp

Bijna 30 procent van alle mensen met een WW-uitkering zit al langer dan een jaar in de WW. Dat blijkt uit cijfers die het UWV verzamelde op verzoek van de NOS. Niet alleen 55-plussers, ook de groep tussen de 45 en 55 komt moeilijk aan een baan.

Het kabinet wil dat een werkloze straks nog maar een jaar recht heeft op een uitkering gerelateerd aan het laatste loon. Daarna krijgt hij het wettelijk minimumloon. Na twee jaar stopt de uitkering.

Met name 55-plussers zullen door die maatregel worden getroffen. Meer dan de helft van de ouderen met een WW-uitkering heeft die al langer dan een jaar.

Huidige regels

De ingreep van het kabinet treft jongeren nauwelijks omdat ze volgens de huidige regels nu ook niet in aanmerking komen voor een langdurige werkloosheidsuitkering.

Zo'n 30.000 werklozen in de leeftijdsgroep tussen de 45 en 54 jaar hebben al langer dan een jaar een uitkering. Dat is 34 procent. In de categorie tussen de 35 en 44 jaar is dat 18 procent.

Vandaag publiceerde het UWV ook een onderzoek waaruit blijkt dat maar 30 procent van de ouderen erin slaagt binnen een jaar een baan te vinden. Minister Asscher van Sociale Zaken noemt dat een groot probleem. Volgens Asscher was er in de afgelopen jaren wel een stijgende arbeidsdeelname, "maar dat komt vooral doordat werknemers langer doorwerken en later met pensioen gaan".

Asscher wijst erop dat het kabinet voor deze groep een speciale regeling heeft, de IOW. Nu kunnen werknemers die na hun 60ste werkloos worden hierop een beroep doen. Deze leeftijdsgrens wordt verlaagd tot 55 jaar.

Onlangs zei PvdA-leider Diederik Samsom dat 80 procent van de werklozen binnen een jaar weer aan het werk is. "Ik spreek ze. En ze solliciteren zich suf. En gelukkig vindt in dit land 80 procent van de mensen die in de WW belanden binnen een jaar een nieuwe baan," aldus Samsom in het programma Buitenhof.

Uitkering

De afgelopen drie jaar blijkt die groep kleiner te zijn, gemiddeld rond de 72 procent, maar voor de groep tussen 35 en 44 jaar is dat 66 procent en boven de 55 jaar dus 49 procent.

In totaal hebben 309.605 mensen een uitkering. In 2010 was dat 271.905. Uit de cijfers blijkt verder dat de gemiddelde duur van de uitkering door diverse maatregelen de afgelopen jaren fors is beperkt. In 2006 was dat nog 50 weken, dit jaar is dat teruggebracht tot 31 weken.

Deel deze pagina

Video

Ruim 1 op 4 werklozen langer dan jaar in WW

Ruim een kwart van alle werklozen zit langer dan een jaar in de WW. In de nieuwe plannen van het kabinet gaat die groep er fors op... achteruit en zal uiteindelijk in de bijstand belanden. Vooral voor oudere werkzoekenden blijkt het vinden van een baan vaak een onmogelijke opgave.

Audio

  • Hoe kom je als 45-plusser nog aan een baan? Bijna dertig procent van alle mensen met een WW-uitkering zit langer dan een jaar in de WW. Dat blijkt uit cijfers die het UWV... heeft verzameld voor de NOS. Niet alleen de 55-plussers, maar ook de groep tussen de 45 en 55 komt moeilijk aan een baan blijkt uit de cijfers over 2012. Een gesprek met arbeidseconoom Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg.

Video en Audio

Meer video en audio