Tik op vingers van accountant DSB

DSB»
DSB Foto: ANP

Een registeraccountant van Ernst&Young die de jaarrekening 2008 van DSB controleerde, is door de Accountantskamer in Zwolle berispt. De tuchtrechter oordeelde dat de controle van de jaarrekening op onderdelen gebrekkig was en met onvoldoende diepgang was uitgevoerd. Vier maanden na de goedkeuring van de jaarrekening ging DSB Bank failliet.

Toezichthouder AFM had een klacht ingediend tegen de accountant wegens 'ernstige tekortkomingen'. De AFM had twijfels bij de controles door de accountant van kredieten die door DSB werden verstrekt. Bij DSB stonden voor 69 miljard euro kredieten uit en die vormden de belangrijkste post op de balans.

De tuchtrechter heeft zich alleen uitgesproken over de accountantscontrole en niet over de juistheid van de ingediende cijfers van DSB. Over de klacht dat de accountant geen goedkeurende verklaring had mogen geven bij de jaarrekening heeft de tuchtrechter ook niets gezegd, omdat de klacht te laat was ingediend.

Deel deze pagina

Video en Audio

Meer video en audio