Junkstatus dreigt voor SNS

 »
  ANP

Voor bank en verzekeraar SNS Reaal dreigt een lagere kredietwaardigheid. Kredietbeoordelaar Moody's neemt SNS Reaal de komende tijd onder de loep en waarschuwt voor een afwaardering. De beslissing over de kredietstatus valt eind dit jaar of begin 2013.

De aanleiding voor de herziening is volgens Moody's tweeërlei. De snelle verslechtering van het commercieel vastgoed in Nederland zal bij SNS Property Finance in de toekomst blijven leiden tot flinke verliezen. Moody's houdt rekening met de reële mogelijkheid dat de bank financiële steun nodig heeft om overeind te blijven.

Junkstatus

SNS Reaal heeft bij Moody's momenteel een Baa3-rating, dat is slechts een trede boven de junkstatus. Ook Standard & Poor's, een andere groot ratingbureau, heeft SNS op het randje van junkstatus staan.

SNS is een zogenaamde systeembank en vormt een belangrijk onderdeel van het Nederlandse betalingsverkeer. Bij de bank staat ruim 32 miljard euro aan spaargeld en voor 50,5 miljard euro aan woninghypotheken. Maar door de vastgoedproblemen en de strengere kapitaaleisen staan de financiële buffers onder druk en is de bank de zwakste schakel van de vier grote banken in ons land.

Mogelijke scenario's

Door de vastgoedcrisis heeft de bank al veel geld verloren en ook niet in staat om de staatssteun die in 2008 verkregen werd terug te betalen. Sinds de zomer worden alle mogelijke scenario's onderzocht, van splitsing tot verkoop van onderdelen. Onlangs werd aangekondigd dat 750 banen verdwijnen.

Een junkstatus markeert SNS als een risicovolle belegging. Een verlaging heeft grote gevolgen voor de kosten voor het aantrekken van kapitaal en voor de beleggingsportefeuille van beleggers.

Deel deze pagina

Video en Audio

Meer video en audio