Ozb-aanslag blijft stijgen

Huiseigenaren betalen opnieuw meer ozb»
Huiseigenaren betalen opnieuw meer ozb ANP

Huiseigenaren betalen volgend jaar gemiddeld 2,7 procent meer onroerendezaakbelasting. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) in ruim 100 gemeenten.

In 2013 daalt de WOZ-waarde van woningen voor het derde jaar op rij, maar de ozb-aanslag blijft stijgen. De aanslag stijgt gemiddeld met 2,7 procent van 256 naar 263 euro. De gemiddelde WOZ-waarde daalt met 4,1 procent van 251.400 naar 241.000 euro. Gemeenten verhogen de ozb onder meer om bezuinigingen op te vangen of om de begroting sluitend te krijgen.

Uitschieters van meer dan 10 procent zijn de gemeenten Het Bildt, De Marne en Valkenburg aan de Geul. In Blaricum, Werkendam en Renkum daarentegen daalt de ozb-rekening met 3 tot 6 procent.

Bekijk de verandering in de onderzochte gemeenten (bron: Vereniging Eigen Huis)

De totale gemeentelijke woonlasten (ozb, riool- en afvalstoffenheffing) stijgen met gemiddeld 1,8 procent. Gemiddeld betalen eigenwoningbezitters met een gezin volgend jaar 13 euro meer aan gemeentelijke woonlasten (711 euro tegenover 698 euro dit jaar).

'Doorn in het oog'

Volgens de VEH is de jaarlijkse ozb-stijging veel mensen een doorn in het oog, omdat die geen rekening lijkt te houden met de dalende woningwaarden en de gevolgen van de crisis voor huishoudens. Zo werden woningen in drie jaar gemiddeld 10 procent minder waard, terwijl de ozb-aanslagen in die periode juist met 10 procent stegen.

"De WOZ-waarde is in de praktijk de verdeelsleutel voor de gemeente om de gewenste inkomsten te genereren", vindt de VEH. De vereniging pleit daarom voor een ander systeem: een heffing voor zowel huurders als huiseigenaren, waarbij het aantal bewoners bepalend is voor het tarief.

Deel deze pagina

Video

  • video Ozb-aanslag blijft stijgen Huizen worden steeds minder waard, maar toch blijft de Onroerende Zaak Belasting stijgen. In 2013 al voor het... derde jaar op rij. Dat zegt de Vereniging Eigen Huis op basis van onderzoek in honderd gemeenten.
  • video 'Ozb-systeem kan beter en efficiënter' De Vereniging Eigen Huis wil dat de OZB in de huidige vorm verdwijnt. Daarvoor in de plaats moet een systeem... komen waarbij zowel huiseigenaren als huurders een heffing betalen, die mede is gebaseerd op de omvang van het huishouden. Hans de la Porte van VEH legt uit waarom.
  • video OZB fors omhoog in De Marne De Marne is één van de gemeenten waar de OZB flink omhoog gaat, namelijk met met 10,6 procent.

Video en Audio

Meer video en audio