'Regering geen benul van klimaat'

 »
  AFP

Natuurorganisaties voelen zich gesteund door de Algemene Rekenkamer die in een rapport schrijft dat Nederland niet goed genoeg is voorbereid op klimaatveranderingen.

Volgens Greenpeace laat het rapport zien "dat de regering geen benul heeft van de gevolgen en kosten van klimaatverandering".

De milieuorganisatie zegt dat voorkomen beter is dan genezen: "Een snelle doorbraak naar schone energieopwekking en veel meer energiebesparing zijn broodnodig om te voorkomen dat generaties na ons nóg meer kwijt zijn aan hoge dijken."

Geen oog voor

"Het is nu kristalhelder is dat de politieke leiders de afgelopen jaren geen oog hebben gehad voor de problemen van klimaatverandering", zegt Natuur & Milieu. "De conclusies van de Rekenkamer zijn overdonderend. Er is te weinig aandacht voor en er is geen enkele poging gedaan om plannen uit te werken."

De Rekenkamer roept het kabinet op tijdig maatregelen te nemen om de risico's te verkleinen en hoge kosten in de toekomst te voorkomen.

Deel deze pagina

Video en Audio

Meer video en audio