'Ingrijpen bij onveilige internaten'

Een gebedsdienst in een moskee in Rotterdam»
Een gebedsdienst in een moskee in Rotterdam ANP

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) herkent zich niet in de berichten die in de media zijn verschenen over mosliminternaten. De berichtgeving is "criminaliserend", zegt het CMO.

NRC Handelsblad meldde zaterdag na onderzoek dat er in Nederland honderden kinderen zijn ondergebracht in slecht onderhouden, brandgevaarlijke moskeeën.

Het CMO zegt dat de centra zijn ontstaan vanuit de behoeften van ouders en kinderen, en naar hun tevredenheid functioneren.

Actie

Wethouder Karakus uit Rotterdam, waar brandgevaarlijke internaten zouden staan, wil dat er actie wordt ondernomen "op alle signalen dat het ergens onveilig is".

Karakus zei tegen de NOS dat hij een discussie wil over de wenselijkheid van de moskee-internaten en over het toezicht op de kinderen die daar wonen.

"Ouders moeten ervan uit kunnen gaan dat het er veilig is", zegt Karakus. Hij noemt het ook de plicht van ouders om zelf de situatie te controleren.

Het ministerie van Volksgezondheid wil op korte termijn met Jeugdzorg Rotterdam overleggen over de situatie.

Deel deze pagina

Video

Wethouder: discussie over moskee-internaten nodig

Er is onrust ontstaan over internaten die banden hebben met moskeeën. NRC Handelsblad schrijft dat in Nederland naar schatting... drieduizend kinderen naar dit soort internaten gaan. En dat enkele honderden in mogelijk brandonveilige panden zitten. In Rotterdam gaan alle betrokken partijen er woensdag over praten. Volgens wethouder Karakus is het goed dat er een discussie is over de internaten bij moskeeën.

Audio

  • 'Waar dragen deze Turkse internaten in Rotterdam aan bij?' De gemeenteraadsleden zijn van Rotterdam zijn geschrokken van de grote hoeveelheid Turkse kinderen die in islamitische internaten... wonen. Henrik-Willem Hofs liet zich rondleiden in zo'n internaat in Rotterdam-Noord. Historicus en publicist Zihni Özdil vindt dat dit soort internaten haaks staan op de integratie van Turkse jongeren in de maatschappij.

Video en Audio

Meer video en audio