Deetman: bijna emotioneel

Wim Deetman tijdens de tussentijdse rapportage naar seksueel misbruik van minderjarigen in de RK-Kerk»
Wim Deetman tijdens de tussentijdse rapportage naar seksueel misbruik van minderjarigen in de RK-Kerk ANP

Voorzitter Deetman wijst met kracht van de hand dat zijn onderzoekscommissie opzettelijk informatie heeft achtergehouden uit het rapport over seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.

In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei hij dat hij "bijna emotioneel" wordt van de suggestie dat er geschrapt is. "Dat zijn fantasieverhalen", zei hij.

Het ging in de Kamer met name om een verhaal in NRC Handelsblad over castratie van een jongen, die seksueel was misbruikt. De jongen deed aangifte van misbruik door een pater en kwam later in een katholieke psychiatrische inrichting terecht, waar tot castratie werd besloten.

Niet speculeren

Deetman vindt dat er geen verband kon worden aangetoond tussen het misbruik en de castratie. De commissie gaat niet speculeren over dingen op het terrein van de psychiatrie en heeft gepleit voor nader onderzoek op dat punt.

"De commissie baseert zich op feiten en die hebben we zorgvuldig weergegeven en we doen niet aan interpretatie", zei Deetman.

De commissie is in het rapport daarom bewust ook niet ingegaan op de suggestie dat oud-premier Marijnen een rol heeft gespeeld bij een gratieverzoek voor een broeder die voor ontucht was veroordeeld. De commissie heeft dat wel onderzocht, maar geen aanwijzingen gevonden dat het klopt.

Integriteit

Deetman zei dat het lastig voor zijn commissie wordt om vervolgonderzoek te doen, als aan zijn integriteit wordt getwijfeld. De Tweede Kamer benadrukt dat de integriteit van Deetman niet ter discussie staat, al vinden verschillende Kamerleden dat je wel kritische vragen kunt stellen, zonder te zeggen dat de commissie niet integer is.

Deel deze pagina

Video

Deetman emotioneel over twijfel integriteit

Voorzitter Deetman van de commissie die seksueel misbruik in de RK Kerk onderzoekt, reageert emotioneel omdat zijn integriteit in... twijfel zou zijn getrokken. Hij moest vandaag in de Kamer verschijnen na een publicatie in NRC Handelsblad over het ontbreken van bepaalde feiten in zijn rapport. "Ik daag iedereen uit om een snipper van bewijs te leveren."

Audio

  • Deetman: twijfel maakt onderzoek lastig Voorzitter Wim Deetman ontkent ten stelligste dat zijn onderzoekscommissie relevante informatie heeft achtergehouden in het... eindrapport over misbruik in de Katholieke Kerk. Hij betwijfelde zelfs of zijn commissie het werk wel kon voortzetten zolang er getwijfeld werd aan zijn integriteit.
  • Deetman ontkent verzwijgen castraties Voorzitter Wim Deetman ontkent ten stelligste dat zijn onderzoekscommissie informatie over eventuele castraties binnen de... Rooms-Katholieke Kerk bewust onder de pet gehouden heeft. U hoort politiek verslaggever Michiel Breedveld.

Video en Audio

Meer video en audio